Till innehållet
Allmänt

Den fjärde vaccinomgången utvidgas inte i Österbotten

Kuvituskuva. Lääkepurkki ja rokote.
Pandemi- och vaccinationsgrupperna i Österbottens välfärdsområde har sammanträtt för att diskutera en eventuell utvidgning av de ålders- och riskgrupper som ska ges en fjärde coronavaccindos. Vid sammanträdet bedömde grupperna att det nuvarande epidemiologiska läget i Österbotten inte ger välfärdsområdet någon orsak att avvika från THL:s vaccinationsrekommendationer.

I nuläget rekommenderar THL inte att friska 18–59-åringar ska ges en fjärde vaccindos. Risken för att vaccinerade personer i arbetsför ålder ska bli allvarligt sjuka av de omikronvarianter som cirkulerar i landet som bäst är ytterst liten.

– Friska vuxna behöver i det här skedet ingen fjärde vaccindos. Enligt THL finns det inga medicinska belägg för det. Dessutom är immuniteten hög, samtidigt som vaccinationstäckningen har hållits på en bra nivå, säger chefsöverläkare Peter Nieminen.

Vid behov kan den behandlande läkaren ge individuella anvisningar om exempelvis något lands resebestämmelser kräver en fjärde vaccindos.

De nuvarande rekommendationerna kvarstår

Enligt THL:s rekommendation är alla personer som fyllt 18 år berättigade till tre coronavaccindoser. Den grundläggande vaccinationsserien mot coronaviruset, dvs. två vaccindoser, erbjuds i Finland till alla som fyllt 5 år.

Vaccin och boostervaccin ges enligt THL:n nationella anvisningar enligt följande:

 1. 18–59-åringar som inte hör till någon riskgrupp samt över 12-åringar som hör till någon riskgrupp
  – 3 doser (en genomgången sjukdom räknas som en dos)
 2. 60–64-åringar
  – 4 doser (en genomgången sjukdom räknas som en dos)
 3. Personer som fyllt 65 år, över 18-åringar i riskgrupper och över 12-åringar med kraftig immunbrist
  – En boosterdos med s.k. variantvaccin (skräddarsydd dos mot omikronvarianten) ges i oktober-december
  – Tidigare vaccindoser eller genomgångna sjukdomar räknas inte (personen måste ha fått den grundläggande vaccinationsserien)
  – Dosen rekommenderas att ges samtidigt med influensavaccinet
  – Tidigast 3 månader efter den föregående vaccinationen eller efter en genomgången sjukdom

Tid till coronavaccination kan bokas via webben eller per telefon. Nu finns det gott om tider till alla vaccindoser, även till den första dosen. Den första dosen kan tas även om man genomgått sjukdomen en gång eller två gånger.