Till innehållet
Coronavirus

Tidsbokningen till influensa- och pneumokockvaccinationerna samt boosterdoserna av coronavaccin öppnas onsdag 1.11

Österbottens välfärdsområde erbjuder avgiftsfria influensa- och pneumokockvaccinationer samt boosterdoser av coronavaccin till personer som tillhör riskgrupperna i enlighet med THL:s rekommendationer. Om du vill kan du få alla tre vaccin under samma besök.

Vaccinationerna ges vartefter det finns tillgång till vaccin i Österbottens välfärdsområde.

Influensavaccinationer

Följande grupper är berättigade till avgiftsfritt influensavaccin:

 • personer som fyllt 65 år
 • personer som på grund av sjukdom eller behandling hör till riskgrupper
 • gravida
 • barn från 6 månader till 6 år
 • personer som inleder militärtjänst
 • den närmsta kretsen till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa
 • personer med förhöjd risk att smittas av fågelinfluensa

Om du inte tillhör någon riskgrupp kan du höra efter influensavaccin på egen bekostnad via till exempel studerande- eller företagshälsovården.

Läs mer om influensavaccinationerna.

Boosterdoser av coronavaccin

Följande grupper är berättigade till en avgiftsfri boosterdos av coronavaccin:

 • personer som fyllt 65 år
 • personer över 18 år som tillhör riskgrupper
 • personer som fyllt 12 år med kraftig immunbrist

Boosterdosen ges när det har gått minst 3 månader sedan föregående vaccindos eller sedan genomgången sjukdom.

Läs mer om coronavaccinationerna.

Pneumokockvaccinationer

Pneumokockvaccinet skyddar mot allvarliga sjukdomsformer förorsakade av pneumokockbakterier, såsom hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Det skyddar också mot lunginflammation och mellanöreinflammation förorsakad av pneumokocker.

Följande grupper är berättigade till avgiftsfritt pneumokockvaccin:

 • personer mellan 65 och 84 år som lider av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom
 • personer under 75 år som lider av svår njursjukdom
 • personer under 75 år med kraftig immunbrist
 • personer som genomgått stamcellstransplantation
 • barn under 5 år

Den behandlande enheten ger noggrannare anvisningar om vaccinationerna av personer som genomgått stamcellstransplantation, och barn under 5 år vaccineras via rådgivningen enligt en skild tidtabell.

Läs mer om pneumokockvaccinationerna.

Tidsbokning till influensa-, corona- och pneumokockvaccination

Tidsbokningen till vaccinationerna öppnas 1.11.2023. Boka i första hand tiden elektroniskt.

Tidsbokning per telefon

Kaskö: 045 232 2200 eller 045 129 5913, måndag-torsdag kl. 8–16, fredag kl. 8–14
Kristinestad: 06 218 6012, måndag-fredag kl. 8.30–9.30
Kronoby: 040 806 5700, måndag-onsdag, fredag kl. 8-16
Nedervetil och Terjärv: 040 806 5800, måndag-tisdag, torsdag-fredag kl. 8-16
Laihela: 040 6700 720, måndag–fredag kl. 10.30–11.30
Malax och Korsnäs: 040 650 7977, torsdag–fredag kl. 9–12
Korsholm: 06 218 4275, onsdag–fredag kl. 8–12
Vörå: 040 529 1253, onsdag–fredag kl. 12–14
Närpes: 06 218 7601, måndag–fredag kl. 9.30–10
Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre och Larsmo: 06 781 0330, måndag, onsdag, fredag kl. 8–14
Vasa: 040 679 0680, måndag–torsdag kl. 9–15, fredag kl. 9–14
Lillkyro: 040 6700 720, måndag–fredag kl. 10.30–11.30

Vaccin till barn ges via rådgivningen eller skolhälsovården. Se kontaktuppgifter: Barnrådgivning och Skolhälsovård.

Vaccinationer ges också via studerandehälsovården.

Vaccinationstillfällen utan tidsbokning

Information om när tillfällena ordnas läggs på de vaccinationsspecifika webbsidorna.