Till innehållet

Barnrådgivningens innehåll

Barnrådgivningsarbetet utgår från hela familjens hälsa. Målet är att följa med barnets psykiska, fysiska och sociala utveckling, förebygga sjukdomar och upptäcka dem i tid genom att erbjuda:

  • Regelbundna hälsogranskningar
  • Uppmuntra till hälsosamma levnadsvanor – kost, sömn, motion
  • Stöda föräldraskapet 
  • Följa med barnets psykomotoriska utveckling samt talutveckling
  • Vaccineringar enligt det landsomfattande programmet
  • Samarbete med t.ex. dagvårdpersonal, psykologer, tal-, fysio- och ergoterapeuter, näringsterapeuter, socialarbetare och familjerådgivningen

Antalet rådgivningsbesök hos hälsovårdare och läkare varierar beroende på barnets och familjens individuella behov och önskemål. Från barnrådgivningen gör vi även hembesök. På vissa orter erbjuder vi gruppverksamhet, såsom t.ex. föräldra-barn grupper och föräldraskapet främst grupper. Kontakta din egen barnrådgivning för att höra vilken gruppverksamhet som ordnas.

Hälsovårdaren finns till för dig och din familj och har tystnadsplikt. Du kan med förtroende diskutera alla frågor som rör barnet och familjen.

Läs mera

Via nedanstående länkar hittar du mer information om nationella vaccinationsprogrammet, barnets tillväxt och utveckling samt barnets sömn.

Ta kontakt

Kontakt och tidsbokning via:

Barntelefonrådgivning måndag-fredag kl. 8-12 på tfn 06 786 1234
– Ärenden gällande barn 0 – 10 år

Rådgivningarnas öppethållningstider: månd-torsd. Kl. 8-16, fred kl. 8-14

Mödra- och barnrådgivning i Jakobstad

Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68600 Jakobstad
Ingång H, våning 1

Larsmo välfärdsstation

Larsmo rådgivning och sjukvårdsmottagning
Videvägen 2B, 68570 Larsmo

Nykarleby rådgivning

Nykarleby rådgivning
Mathesiusgatan 9, ingång C
66900 Nykarleby

Bennäs välfärdsstation

Bennäs välfärdsstation
Vasavägen 1, 68910 Bennäs

Esse välfärdsstation

Esse välfärdsstation
Bärklarsvägen 3
68810 Ytteresse

Maxmo barnrådgivning 
Lötvägen 7, Maxmo
Tfn 050 511 8853, telefontid kl. 9.30–10

Oravais barnrådgivning 
Öurvägen 25, Oravais
Tfn 044 727 7398, telefontid kl. 9–10

Vörå barnrådgivning
Läkarvägen 3, Vörå
Tfn 050 511 8853, telefontid kl. 9.30–10

Man kan ringa till barnrådgivningen kl. 8–12 på tel.nr 06 327 7494. När man ringer hörs en inspelad röst och man ombeds välja nummer enligt vilken hälsostation barnet hör tillEr egen hälsovårdare ringer sedan upp er kl. 12–13. Vid brådskande avbokningar samma dag går det att ringa eller skicka SMS till 044 727 1227. 

Helsingby barnrådgivning 

Pundarsvägen 52, Helsingby
Tfn 050 517 0916

På grund av personalbrist sker barnrådgivningsverksamheten i Helsingby på Korsholms hälsovårdscentral tillsvidare.

Kvevlax barnrådgivning 
Korsholms hälsovårdscentral, Ingång E
Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm
Tfn 06 327 7977

Norra Korsholms barnrådgivning 
Korsholms hälsovårdscentral, Ingång E
Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm
Tfn 06 327 7471

Replot-Björköby barnrådgivning 
Kyrkvägen 50, Replot
Tfn 044 424 9235

Smedsby barnrådgivning 
Korsholms hälsovårdscentral, Ingång E
Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm
Tfn 06 327 7494 och 06 327 7492

Solf barnrådgivning 
Solfvägen 219, Solf
Tfn 044 424 9235

Dammbrunnens barnrådgivning
Dammbrunnsvägen 4, byggnad 3, 2. vån.
65100 Vasa

Telefontid kl. 11-11.30

I hälsovårdare tfn 040 596 0235
II hälsovårdare tfn 040 646 3612
III hälsovårdare tfn 040 543 7179
IV hälsovårdare tfn 040 487 1740
V hälsovårdare tfn 040 809 9256
VI hälsovårdare tfn 040 620 6625
VII hälsovårdare tfn 040 769 2211
VIII hälsovårdare tfn 040 356 3240
IX hälsovårdare tfn 040 678 4631
X hälsovårdare tfn 040 620 8351

                                                

Gerby barnrådgivning
Tallmarksvägen 5
65280 Vasa

Telefontid kl. 11-11.30
I hälsovårdare må-to tfn 040 640 3154
II hälsovårdare tfn 040 594 6027
III hälsovårdare tfn 040 628 3432
IV hälsovårdare tfn 040 480 6468

Korsnästågets barnrådgivning
Fräsaregatan 2
65370 Vasa

Telefontid kl. 11-11.30
I hälsovårdare tfn 040 136 9152
II hälsovårdare tfn 040 571 6528

Lillkyro barnrådgivning
Lillkyrovägen 18
66500 Lillkyro
Fax 06 312 1005

Telefontid kl. 10.30-11.30
I hälsovårdare tfn 050 3776277
II hälsovårdare (Merikart) tfn 050 3204037

Sundom barnrådgivning
Sundomvägen 13
65410 Sundom

Telefontid kl. 11-11.30
I hälsovårdare tfn 040 596 0235

Elektroniska tjänster

Du kan boka tid elektroniskt till årsgranskningarna vid 1, 2, 3, 5 och 6 års ålder via nedanstående länk

Laihela hälsostation
Vallinmäentie 43
66400 Laihela

Tidsbokning under telefontiden kl. 10.30-11.30
I Hälsovårdare tfn  050 331 6422
II Hälsovårdare tfn 040 185 8233
III Hälsovårdare tfn 040 703 3298

Elektroniska tjänster

Du kan boka tid elektroniskt till årsgranskningarna vid 1, 2, 3, 5 och 6 års ålder via nedanstående länk. Årsgranskningar vid 1,5 och 4 år bokas per telefon.

MALAX RÅDGIVNING, HVC, Stampvägen 2, 66100 Malax

Malax
tfn 050 592 3850 måndag–fredag kl 12–12.30

Petalax
tfn 040 650 8029 torsdag-fredag kl.12-12.30

Bergö
tfn 040 650 8029 fredag kl. 12-12.30

KORSNÄS HÄLSOGÅRD, Norrbyvägen 9, 66200 Korsnäs

Barnrådgivning
tfn 050 464 1747 måndag–fredag kl 12.00–12.30.

Närpes Familjecenter, Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Telefontid: Måndag-fredag kl. 9.30-10.00
Tfn 06-2249 440/ barnrådgivning

Måndag – fredag kl. 8-12 kan du även lämna ringbud så blir du uppringd senast följande arbetsdag.

Kaskö hälsocentral, Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Tfn 045-232 22 00
Må–to kl. 8–16
Fre kl. 8–14.15

Hälsovårdare Gerd Metsäranta tel. 045-129 59 13

Kristinestads rådgivning, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Tidsbeställning och telefonrådgivning

Må-fre kl. 8.30-9.30 tfn 06 218 6012

Hälsovårdare på barnrådgivningen:                              

Tuula Sandberg         040 508 5577                                                
Ann-May Lövdahl      040 737 2116