Till innehållet
Jouren

Till jourmottagningen?
Ring först 116117. Jourhjälpen betjänar hela välfärdsområdet.

Förlossningssalen

Förlossningssalen finns på Vasa centralsjukhus fjärde våning i huvudbyggnaden, B4. Tel. 06 213 2032

Bedömning av vårdbehov

Boka digitalt, ring 06 218 9000 eller chatta om du behöver en tid till hälsovårdscentralen.

Bekanta dig med vår personal och deras vardag i serien 8000 berättelser!

Vi har 8000 anställda och har alla kommit hit via våra egna stigar. Var och en av oss har sin egen berättelse, men tillsammans är vi Österbottens välfärdsområde. Hurdana krökar har det funnits på vägen? Vad är det som inspirerar inom det egna området och vad får en att trivas med sitt jobb?

Läs karriärberättelser

Ge respons

Via länken intill kan du ge respons på hela vår verksamhet och våra tjänster. Du kan också ge respons på vår webbplats och lämna in utvecklingsförslag.