Till innehållet
Sök Sök
Jouren

Till jourmottagningen? Ring först 116117.
Jourhjälpen betjänar hela välfärdsområdet.

Förlossningssalen

Förlossningssalen finns på Vasa centralsjukhus fjärde våning i huvudbyggnaden, B4. Tel. 06 213 2032

Tidsbokningen för influensavaccination har öppnats

Influensavaccinet skyddar mot influensa och dess följdsjukdomar. Skyddet från influensavaccinet varar i ungefär ett år, så ett vaccin som tagits föregående år ger inte något skydd mot denna säsongs influensasmitta.

Influensavaccinationer

Ge respons

Via länken intill kan du ge allmän respons på hela vår verksamhet och våra tjänster. Du kan också ge respons på vår webbplats och lämna in utvecklingsförslag.