Till innehållet

Kontaktlogg

Sökningen hittade 176 av kontaktuppgifterna

Läge A-flygel, 7. våning
Öppet vardagar kl 8.00-15.00
Allmänt nödnummer

Ring det allmänna nödnumret då du behöver hjälp direkt.
Öppet dygnet runt 

Allmänt nödnummer
Avboka din reserverade tid

Genom att sända ett textmeddelande kan du avboka din reserverade tid till hälsovårdscentralen. Skriv ditt namn, kommun, vilken tid du önskar avboka och om du behöver en ny tid. Elektroniskt bokade tider avbokas i tjänsten för elektroniska tidsbokningar.