Till innehållet

För att personlig assistans ska ordnas förutsätts att personen har resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den. Det finns ingen särskild skyldighet att ordna personlig assistans, ifall tillräcklig omsorg om personen inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården.

När det gäller att ordna personlig assistans anses som person med svår funktionsnedsättning den som till följd av en långvarig eller framskidande funktionsnedsättning eller en sjukdom nödvändigt och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp, för att klara de dagliga sysslorna. Sjukdomar och funktionsnedsättningar som främst beror på normal åldrande betraktas inte som orsak för beviljande av personlig assistans.

Personlig assistans i de dagliga sysslorna och i arbete och studier ska ordnas i den utstäckning det är nödvändigt. I fråga om fritidsaktiviteter, samhällelig verksamhet och upprätthällande av sociala kontakter bör personlig assistans ordnas minst 30 timmar per månad.

Personlig assistans kan ordnas på olika sätt:

– som arbetsgivarmodell där den som behöver servicen själv är arbetsgivare till den personliga assitenten
– med servicesedlar
– som köptjänst från offentliga eller privata sektorn
– som egen verksamhet

För bedömning av ditt servicebehov ta kontakt till socialarbetare inom funktionshinderservicen.

Kontaktuppgifter

Barn- och familjesocialarbete (i familjen finns minderåriga barn):

· Socialhandledare, handledning och rådgivning tfn 06 325 2953

· Socialarbetare tfn. 06 325 2321 (efternamn A-I)

· Socialarbetare tfn. 06 325 2547 (efternamn J-O)

· Socialarbetare tfn. 06 325 2602 (efternamn P-Ö)

· Ledande socialarbetare tfn. 06 325 4398

Vuxensocialarbete:

Nya kunder: Bedömning av servicebehov ma-fre kl 8-11 tfn. 040 575 3109

Övrig kan kontakta handikappserviceteamet direkt:

Socialarbetare tel.tid tisdag och torsdag kl. 9-10 tfn. 06 325 2678 (efternamn A-K + svenskpråkiga) och tfn. 06 325 4230 (efternamn L-Ö + Lillkyro)

Boendeservice för personer med utvecklingsstörda socialhandledare tel.tid kl. 9-10 tfn. 06 235 3957 eller 06 325 3959.

Besöksadress: Grundtrygghetsavdelningen, Vallinmäentie 43 (2.vån), 66400 Laihela

Socialarbetare och socialhandledare tidsbeställning/ telefontid klo 10 – 11 tfn. 06 -218 1111

Besöksadress: Familje- och individomsorgen, Centrumvägen 4, Smedsby

Susanne Dahlström t.f. socialarbetare

(telefontid må, ons, fre kl. 12-13) tfn. 06 327 7224

Therese Beijar, servicesekreterare tfn 218 4145

Besöksadress: Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais

Mona-Lisa Sandelin, socialarbetare (telefontid kl. 9 – 10), tfn. +358 6 382 1402 

Besöksadress: Omsorg för funktionshindrade, Stengbergsgatan 1 D, PB 111, 68601 Jakobstad

Maria Liljestrand, socialarbetare, tfn. 06 786 2614

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna (A-K), Jakobstad och Larsmo

Bodil Häger-Kantola, socialarbetare, tfn. 040 805 1317

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna (K-Ö) – Jakobstad och Larsmo

Pia Wikman, socialarbetare, tfn. 040 805 1973

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna – Nykarleby och Pedersöre

Bodil Ravall, socialhandledare, tfn. 040 805 1902 

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna

Erika Holm, socialhandledare, tfn. 040 805 1395

 • Nykarleby och Pedersöre

Annika Löv, socialhandledare , tfn. 050 523 3432 

 • Personlig assistans  – Jakobstad och Larsmo

Josefine Björkfors, socialhandledare , tfn. 050 374 0781

 • Jakobstad och Larsmo
Funktionshindservice för barn

Heidi Sjöblom, socialarbetare, tfn. 040 805 1384

 • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre

Gun Vikström, socialarbetare, tfn. 044 721 7716

 • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre

Ida-Sofia Moilanen, habiliteringshandledare, tfn. 040 805 1734 

 • Habiliteringshandledning för 0-18 år, finska och svenska

Jenny Edström, habiliteringshandledare, tfn. 040 805 1705

 • Habiliteringshandledning för 0-18 år, svenska

Besöksadress: Socialkansliet, Malmgatan 5, 66100 Malax

Ärenden som gäller personer under 18 år – ta kontakt med funktionshinderservicens barnteam

Kontaktperson till barnteamet meddelas senare. Till dess, ta kontakt med socialarbetare Fanny Bäck tfn. 040 6508123

Ärenden som gäller personer över 18 år – ta kontakt med funktionshinderservicens vuxenteam

Socialarbetare Fanny Bäck, arbetar tisdag – fredag tfn. 040 6508123

Telefontid tisdagar och torsdagar kl. 9 – 10

Socialhandledare Katri-Helena Hakomäki tfn. 040 4836342

Besöksadress: Social- och familjetjänster, Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Socialarbete kl 09.30 – 10.30 tfn. 06 218 1111

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Socialarbetarnas, telefontid vardagar kl. 9:30 – 10:30 tfn. 06 218 1111

Besöksadress: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Socialarbetaren nås via välfärdsområdes växel, tfn. 06-218 1111