Till innehållet

Anpassningsträning

Anpassningsträning kan beviljas personer med funktionsnedsättning och närstående personer. Till anpassningsträning hör rådgivning, handledning och träning, Anpassningsträning kan ordnas i form av olika kurser eller vara individuell. Anpassningsträning kan t.ex. vara boendeträning, handledning i rörelsefärdigheter, punktskrift och kurser som ordnas föratt förbättra den sociala funktionsförmågan.

Hjälpmedel

Redskap, maskiner och anordningar som en person med funktionsnedsättning behöver i sina dagliga funktioner och som är andra hjälpmedel än de som ingår i den medicinska rehabiliteringen kan ersättas eller ställas till förfogande. Sådana hjälpmedel kan exempelvis vara: bil, hushållsmaskiner och redskap för fritiden.

Ersättning för kostnader som uppkommer vid anskaffning av dessa hjälpmedel beviljas personer som på gund av sin funktionsnedsättning eller sin sjukdom behöver hjälpmedlen för attröra sig, kommunicera och på egen hand klara sig hemma eller i fritidsaktiviteter. Endast skäliga och nödvändiga kostnader för sådana hjälpmedel som en persons funktionsnedsättning eller sjukdom ger upphov till ersätts och då till hälften av kostnaden för hjälpmedlet.

För ytterligare information ta kontakt med socialarbetare som arbetar inom funktionshinderservicen vid närmaste socialserviceenhet.

Kontaktuppgifter

Vuxensocialarbete: Nya kunder / Bedömning av servicebehov ma-fre kl 8-11, tfn 040-575 3109. Övriga kan kontakta handikappserviceteamet direkt / socialarbetare tel.tid kl. 9-10 tfn 06 325 2678 (efternamn A-K + svenskpråkiga) och tfn 06 325 4230 (efternamn L-Ö + Lillkyro).

Barn- och familjesocialarbete (i familjen finns minderåriga barn):

· Socialhandledare, handledning och rådgivning, tfn. 06 325 2953

· Socialarbetare, tfn. 06 325 2321 (efternamn A-I)

· Socialarbetare, tfn. 06 325 2547 (efternamn J-O)

· Socialarbetare, tfn. 06 325 2602 (efternamn P-Ö)

· Ledande socialarbetare, tfn. 06 325 4398

Besöksadress: Grundtrygghetsavdelningen, Vallinmäentie 43 (2.vån), 66400 Laihela

Socialarbetanas- och socialhandledarnas tidsbeställning/ telefontid kl 10 – 11 puh 06 218 1111

Besöksadress: Socialvårdstjänster, Centrumvägen 4, Smedsby

T.f. socialarbetare (telefontid må. och to. kl. 9-10) tfn. 06 218 4169

Besöksadress: Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais

Socialarbetare (telefontid må. och to. kl. 9 – 10), tfn. 06 218 3823

Besöksadress: Omsorg för funktionshindrade, Stengbergsgatan 1 D, PB 111, 68601 Jakobstad

Maria Liljestrand, socialarbetare, tfn. 06 786 2614

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna (A-K), Jakobstad och Larsmo

Bodil Häger-Kantola, socialarbetare, tfn. 040 805 1317

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna (K-Ö) – Jakobstad och Larsmo

Pia Wikman, socialarbetare, tfn. 040 805 1973

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna – Nykarleby och Pedersöre

Bodil Ravall, socialhandledare, tfn. 040 805 1902 

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna

Erika Holm, socialhandledare, tfn. 040 805 1395

 • Omsorg om funktionshindrade, vuxna – Nykarleby och Pedersöre

Annika Löv, socialhandledare , tfn. 050 523 3432 

 • Jakobstad och Larsmo

Josefine Björkfors, socialhandledare , tfn. 050 374 0781

 • Jakobstad och Larsmo
Funktionshindservice för barn

Heidi Sjöblom, socialarbetare, tfn. 040 805 1384

 • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre

Gun Vikström, socialarbetare, tfn. 044 721 7716

 • Alla handikapp- och omsorgstjänster för barn, Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre

Ida-Sofia Moilanen, habiliteringshandledare, tfn. 040 805 1734 

 • Habiliteringshandledning för 0-18 år, finska och svenska

Jenny Edström, habiliteringshandledare, tfn. 040 805 1705

 • Habiliteringshandledning för 0-18 år, svenska

Besöksadress: Socialkansliet, Malmgatan 5, 66100 Malax

Ärenden som gäller personer under 18 år – ta kontakt med funktionshinderservicens barnteam

Kontaktperson till barnteamet meddelas senare. Till dess, ta kontakt med socialarbetare Fanny Bäck tfn. 040 6508123

Ärenden som gäller personer över 18 år – ta kontakt med funktionshinderservicens vuxenteam

Socialarbetare Fanny Bäck, arbetar tisdag – fredag tfn. 040 6508123

Telefontid tisdagar och torsdagar kl. 9 – 10

Socialhandledare Katri-Helena Hakomäki tfn. 040 4836342

Besöksadress: Social- och familjetjänster, Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Socialarbete kl 09.30 – 10.30 tfn. 06 218 1111

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Socialarbetarnas, telefontid vardagar kl. 9:30 – 10:30 tfn. 06 218 1111

Besöksadress: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Socialarbetaren nås via välfärdsområde växel, tfn. 06 218 1111