Till innehållet
Välfärdsområdesreform

Social- och hälsovårdsministeriet stöder utvecklingen av Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten

Social- och hälsovårdsministeriet stöder Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten genom att bevilja statsunderstöd för projektens utvecklingsarbete under åren 2022-2023.

Johanna Björkman, som leder projektet Framtidens social- och hälsocentral lyfter upp att:

Tilläggsfinansieringen möjliggör vidareutveckling och satsning på förebyggande serviceformer, till exempel hemrehabilitering och åtgärder för att stöda psykosocialt välmående

Fortsatt finansiering för projektet Framtidens social- och hälsocentral

Strax före jul fick Österbottens välfärdsområde besked om att Social- och hälsoministeriet har beviljat kompletterande statsunderstöd för projektet Framtidens social- och hälsocentralens fortsatta utvecklingsarbete. Statsunderstödets belopp är 5,35 miljoner euro och är avsedd att användas för förverkligande av projektets målsättningar för tiden 1.1.2022-31.12.2023. Projektarbetarnas fokus kommer att ligga på utvecklingsområden som nämns i artikeln ”Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten hoppas få fortsätta” (publicerat i nyhetsbrevet 12/2021).

Nytt projekt: Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre

Utöver projektets fortsatta finansiering har Social- och hälsovårdsministeriet tilldelat statsunderstöd på 1,1 miljoner euro till Österbottens välfärdsområde för projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre, där fyra huvudmålsättningar sätter kurs för projektets karaktär:

  1. minska användningen av regelbunden hemvård och skapa en verksamhetsmodell för att de personer som inte uppfyller hemvårdens kriterier ska ha möjlighet att få ändamålsenliga teknologiska tjänster
  2. främja tillgången på personalresurser inom hemvården samt styra dessa enligt klienternas behov
  3. fördjupa samarbetet mellan hemvården och läroanstalter för att tillgodose att det finns tillräckligt med personal i framtiden
  4. utveckla kvaliteten i hemvården genom att identifiera enhetliga kvalitetsmål 

Projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre är en del av programmet för framtidens social- och hälsocentral och kommer att förverkligas i nära samarbete med projektet Framtidens social- och hälsocentral under åren 2022-2023.

Projektfinansieringen möjliggör en satsning på förebyggande serviceformer

Johanna Björkman, projektdirektör för projektet Framtiden social- och hälsocentral, kommenterar social- och hälsovårdsministeriets beslut på projektteamets vägnar:

Vi ser med glädje framemot att få utöka projektteamet med ny sakkunskap och fortsätta utvecklingsarbetet inom Österbottens välfärdsområde. Projektfinansieringen möjliggör vidareutveckling och satsning på förebyggande serviceformer, till exempel hemrehabilitering och åtgärder för att stöda psykosocialt välmående.

Nu görs en ny kartläggning och organisering av projektet där de nya fastställda och planerade målsättningarna tas i beaktande för helheten.