Till innehållet

Genom att ordna korttidsvård stöder vi hemmaboende för personer med funktionsnedsättning (över 18 år). Syftet är att stöda de närståendes ork och underlätta deras vårdansvar. Samtidigt får personen med funktionsnedsättning boendeträning och möjlighet att bli mer självständig. Vi planerar korttidsvården tillsammans med personen själv, de närstående samt övriga i barnets nätverk.

Kontaktuppgifter och servicenummer

Ta i första hand kontakt med ditt områdes socialarbetare.

Om du är ny kund, ta kontakt med ledande socialarbetare.

Ledande socialarbetare (norra området) 040 805 1973

Ledande socialarbetare (södra området) 040 164 7091

Välfärdsområdets telefonväxel 06 218 1111

Ledande socialarbetare 040 805 1973

Socialhandledare 040 353 6057

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 805 1317

Socialhandledare 050 523 3432

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 355 1475

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 805 1317

Socialhandledare 050 523 3432

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 355 1475

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 046 922 5333

Socialhandledare 040 168 5379

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9211

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare, efternamnen A-K+ svenskspråkiga 040 747 2678

Socialarbetare, efternamnen L-Ö+ Lillkyro 040 843 9817

Socialhandledare 040 742 7092

Socialhandledare 040 837 3350

Barnfamiljer där vuxen är kund:

Socialarbetare, efternamnen J-O 040 650 8123

Socialarbetare, efternamnen A-I+P-Ö 044 4249211

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 650 8123

Socialhandledare 040 483 6342

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 650 8123

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 183 5867

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9237

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9237

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9237

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Serviceställen

JAKOBSTAD

Jerikovägen 1, 68600 Jakobstad

Enhetschef 044 403 8562

Ledande handledare 044 403 8563

fornamn.efternamn@ovph.fi

Svartmattvägen 49, 68600 Jakobstad

Ansvarsperson 040 769 9309

Sjukskötare 040 769 9310

Handledarna 040 769 9313

Korttidsvård 0407699316

fornamn.efternamn@ovph.fi

Enhetschef 050 5639 409

Ansvarig handledare 041 7313 580

Ansvarig sjukskötare 041 7315 224

fornamn.efternamn@ovph.fi

Tavastgatan 22, 68600 Jakobstad

Serviceförman 050 563 9409
Serviceansvarig 040 480 6916
Nummer till enheten 050 563 8951

VASA

Effektgatan 8, 65320 Vasa

040 663 3244

Tuisku 040 731 5600

Serviceförman 040 534 6122

Serviceansvarig 040 149 8133

fornamn.efternamn@ovph.fi

Enhetschef 044 758 1315

Ansvarig handledare 041 731 4346

Ansvarig sjukskötare 041 731 4686

fornamn.efternamn@ovph.fi

SUNDOM KORTTIDSVÅRD

Kronvikvägen 68, 65410 Vasa

Gruppboendet 044 758 1300

Speciallägenheten 040 502 3262

BRÄNDÖ KORTTIDSVÅRD

Brändövägen 34 a 1, 65200 Vasa

044 458 1770