Till innehållet

Vi ordnar fortgående boendeservice utgående från personens individuella behov och önskemål. Boendet kan ordnas som effektiverat serviceboende eller stött boende. Vid val av boendeform beaktas personens behov av hjälp och stöd i det dagliga livet.

Stött boende passar för personer som behöver stöd och handledning i att bo självständigt. Boendeformen är lämplig för personer som är rätt så självständiga i de dagliga funktionerna. Stöd och handledning ordnas via boendeenheternas personal eller andra stödtjänser.

Effektiverat serviceboende med heldygnsomsorg är avsedd för personer som behöver hjälp och stöd dygnet runt, och den genomförs i regel vid grupphem. Målsättningen är att de boende med personalens stöd, hjälp och handledning ska kunna klara sig så självständigt som möjlig i sin vardag.

Kontaktuppgifter och servicenummer

Ta i första hand kontakt med ditt områdes socialarbetare.

Om du är ny kund, ta kontakt med ledande socialarbetare.

Ledande socialarbetare (norra området) 040 805 1973

Ledande socialarbetare (södra området) 040 164 7091

Välfärdsområdets telefonväxel 06 218 1111

Socialarbetare, efternamnen A-K:  040 805 1314

Socialarbetare, efternamnen L-Ö:  050 374 0781

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9237

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9211

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 183 5867

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Ledande socialarbetare 040 805 1973

Socialhandledare 040 353 6057

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9237

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 805 1317

Socialhandledare 050 523 3432

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 650 8123

Socialhandledare 040 483 6342

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 650 8123

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 040 355 1475

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 044 424 9237

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

SocialarbetareSocialarbetare 040 355 1475

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare, efternamnen A-K+ svenskspråkiga 040 747 2678

Socialarbetare, efternamnen L-Ö+ Lillkyro 040 843 9817

Socialhandledare 040 742 7092

Socialhandledare 040 837 3350

Barnfamiljer där vuxen är kund:

Socialarbetare, efternamnen J-O 040 650 8123

Socialarbetare, efternamnen A-I+P-Ö 044 4249211

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Socialarbetare 046 922 5333

Socialhandledare 040 168 5379

Telefontid tisdag och torsdag kl. 9.00-10.00.

Serviceställen

JAKOBSTAD

Radiovägen 21, 68620 Jakobstad

040 805 1619

Enhetschef 050 350 1345

fornamn.efternamn@ovph.fi

Svartmattvägen 49, 68600 Jakobstad

Ansvarsperson 040 769 9309

Sjukskötare 040 769 9310

Handledarna 040 769 9313

Korttidsvård 040 769 9316

fornamn.efternamn@ovph.fi

Jerikovägen 1, 68600 Jakobstad

Enhetschef 044 403 8562

Ledande handledare 044 403 8563

fornamn.efternamn@ovph.fi

Radiovägen 15, 68620 Jakobstad

040 805 1752

Enhetschef 044 403 8562

Teamansvarig 040 805 1733

fornamn.efternamn@ovph.fi

Enhetschef 050 5639 409

Ansvarig handledare 041 7313 580

Ansvarig sjukskötare 050 3154 947

fornamn.efternamn@ovph.fi

VILLA SKATA

Tavastgatan 22, 68600 Jakobstad

050 5638 951

Enhetschef 050 3154 935

Ansvarig handledare 041 7316 119

Ansvarig sjukskötare 044 4581 761

fornamn.efternamn@ovph.fi

UNGDOMSBOENDE

Skolhusgränd 11, 68600 Jakobstad

044 7851 366

VUXEN- OCH SENIORBOENDE

Ebba Brahe esplanaden 4, 68600 Jakobstad

Avd A 050 379 8308

Avd B 050 315 4949

Södermalmgatan 15, 68600 Jakobstad

Gruppboende 050 3154 954

Lägenhetsboende 040 0761 839

Enhetschef 050 3676 826

Ansvarig handledare 044 3581 138

Ansvarig sjukskötare 044 7581 317

fornamn.efternamn@ovph.fi

KORSHOLM

Enhetschef 050 564 7795

Ansvarig handledare 041 731 7689

Ansvarig sjukskötare 044 458 1705

fornamn.efternamn@ovph.fi

BOENDET I SMEDSBY

Monavägen 7, 65610 Korsholm

Modul A 044 358 1125

Modul B 040 574 8084

Modul C 050 315 4956

BOENDET I KVEVLAX

Tallgränden 2-4 E12, 66530 Korsholm

050 315 4957, 041 731 3909

Enhetschef 044 358 1185

Ansvarig handledare 040 637 5935

Ansvarig sjukskötare 044 458 1701

fornamn.efternamn@ovph.fi

REVELN LÄGENHETSBOENDE

Reveln 8 A 1, 65610 Korsholm

040 770 5066, 044 758 1351

TRÄDGÅRDSVÄGENS BOENDE

Trädgårdsvägen 9-11, 65610 Korsholm

050 315 4995, 050 315 4996

KRISTINESTAD

Salavägen 1 A, 64100 Kristinestad

Handledarna 040 769 9324

Socialhandledare 040 7699 323

fornamn.efternamn@ovph.fi

Sjömansgatan 4, 64100 Kristinestad

044 458 1799, 050 315 4964, 050 315 4965

Enhetschef 050 315 4932

Ansvarig handledare 040 481 8706

Ansvarig sjukskötare 040 683 5394

fornamn.efternamn@ovph.fi

KRONOBY

Stationsgränd 3, 68500 Kronoby

040 4882920

Serviceförman 050 435 4994

fornamn.efternamn@ovph.fi

LARSMO

Sandelsgränd 5, 68570 Larsmo

050 3154 952

Enhetschef 050 3676 826

Ansvarig handledare 044 3581 138

Ansvarig sjukskötare 044 7581 317

fornamn.efternamn@ovph.fi

MALAX

Köpingsvägen 31, 66100 Malax

050 408 1580

Enhetschef 040 650 7993

fornamn.efternamn@ovph.fi

NYKARLEBY

Bankgatan 37, 66900 Nykarleby

040 805 1968

Enhetschef 050 350 1345

Teamansvarig 040 805 1961

fornamn.efternamn@ovph.fi

Enhetschef 050 3154 931

Ansvarig handledare 041 7316 792

Ansvarig sjukskötare 050 3154 955

fornamn.efternamn@ovph.fi

VILLA JOUPERS

Joupersgatan 3, 66900 Nykarleby

044 3047 490

VILLA BERGSTIGEN

Bergstigen 5, 66900 Nykarleby

044 3581 172

NÄRPES

Enhetschef 050 315 4966

Ansvarig handledare 050 315 4946

Ansvarig sjukskötare 044 458 1798

fornamn.efternamn@ovph.fi

NYGRÄND BOENDE

Nygränden 1, 64200 Närpes

B-sidan 050 315 4962

C-sidan 050 315 4968

D-sidan 050 315 4969

NÄRBODA BOENDE

Gammelvägen 117, 64200 Närpes

A-sidan 050 315 4967

B-sidan 050 315 4963

PEDERSÖRE

Enhetschef 050 5658 466

Ansvarig handledare 044 7581 322

Ansvarig sjukskötare 050 3154 955

fornamn.efternamn@ovph.fi

BENNÄS LÄGENHETSBOENDE

Kvarnbackvägen 4, 68910 Bennäs

050 3154 948

LÖVÖ BOENDE

Förstevägen 4, 68910 Bennäs

040 5748 066

VASA

Enhetschef 044 758 1315

Ansvarig handledare 041 731 4346

Ansvarig sjukskötare 041 731 4686

fornamn.efternamn@ovph.fi

SUNDOM BOENDE

Kronvikvägen 68, 65410 Vasa

Gruppboendet 044 758 1300

Speciallägenheten 040 502 3262

Enhetschef 050 365 7248

Ansvarig handledare 044 458 1778

Ansvarig sjukskötare 044 458 1727

fornamn.efternamn@ovph.fi

VASABOENDE

Smörblommegränd 2, 65230 Vasa

050 315 4960, 050 315 4961

STORVEDENS BOENDE

Storsvedsvägen 8 B, 65410 Sundom

044 758 1344

Andvägen 10D, 65230 Vasa

040 552 1955

Ledande handledare 040 559 5353

fornamn.efternamn@ovph.fi

Backbrunnsvägen 20, 65100 Vasa

A-modulen 040 590 2238

O-modulen 040 086 4541

Ledande handledare 040 757 3500

fornamn.efternamn@ovph.fi

Nöjesvägen 2-4, 65300 Vasa

040 738 2560

Ledande handledare 040 764 7838

fornamn.efternamn@ovph.fi

Effektgatan 8, 65320 Vasa

040 663 3244

Tuisku 040 731 5600

Ledande handledare 040 534 6122

Socialhandledare 040 149 8133

fornamn.efternamn@ovph.fi

Långviksgatan 31-33 E 45, 65100 Vasa

040 753 9731

Ledande handledare 040 588 5896

fornamn.efternamn@ovph.fi

Brödrastigen 3, 66440 Tervajoki

Serviceförman 040 182 4283

Serviceansvarig 040 769 9335

Sjukskötare 040 769 9332

Handledarna 040 769 9334

fornamn.efternamn@ovph.fi

Gustavsrovägen 28 B, 65230 Vasa

040 751 2597

Ledande handledare 040 588 5896

fornamn.efternamn@ovph.fi