Till innehållet
Utveckling

Undervisningshemvård stöder övergången från studier till arbetsliv

Sedan hösten 2022 pågår ett försök med att utforma en verksamhetsmodell för undervisningshemvård i Österbottens välfärdsområde. Verksamhetsmodellen för undervisningshemvård utarbetas tillsammans med hemvården, läroanstalter och projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre (TulKoti).

Verksamhetsmodellen för undervisningshemvård har som syfte att öka engagemanget i hemvårdsarbetet och bidra till att övergången från studier till arbetslivet inom hemvården blir smidigare.

– Verksamhetsmodellen formas genom ett samarbete mellan läroinrättningarna Yrkeshögskolan Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu, Yrkeskademin i Österbotten och Vamia samt hemvårdspersonalen och projektarbetare, berättar projektarbetare Madeleine Isuls.

Verksamhetsmodellen testas under perioden oktober 2022 till april 2023 vid Vasa Hemvård område 4. Under höstterminen har fyra närvårdarstuderande åt gången deltagit i teststudien.

– Under vårterminen har två sjukskötarstuderande och fyra närvårdarstuderande möjlighet att samtidigt delta. Eftersom sjukskötarstuderande har kortare praktikperioder än närvårdarstuderande, kommer studerande att bytas oregelbundet. Vi hoppas på att sex till åtta sjukskötarstuderande och åtta närvårdarstuderande ska delta under vårterminen, säger Isuls.

Modellen bygger på tre olika inlärningsmetoder

Verksamhetsmodellen består av tre olika ”ben” som tillsammans ska resultera i att studerande under sin praktikperiod får möjlighet till att träna på sina kommunikations- och samarbetskunskaper, arbeta i team och par samt ta mer plats i klientmötet hos klienter.

  1. Interprofessionell utbildning – Studerande från olika yrkesgrupper får genom veckovisa möten under praktikperioden möjlighet till att dela kunskap med varandra och lära sig om varandras yrkesroller. Den interprofessionella utbildningen ligger som grund för hela verksamhetsmodellen.
  2. Lär-par – Studerande får möjlighet att arbeta i par med en annan studerande från samma yrkesgrupp under praktikperioden för att lära sig av varandra och med varandra. Detta betyder i praktiken att handledaren handleder två studerande under praktiken. Sedan tidigare används metoden med lär-par också på Vasa Centralsjukhus kirurgiska avdelning A3.
  3. Virtuell handledning – Studerande får möjlighet att göra klientbesök på egen hand med virtuell handledning av handledaren. Den virtuella handledningen sker via VideoVisits tjänster och till förfogande har de studerande en surfplatta. Önskan om att få pröva virtuell handledning kom från hemvårdens sida.

Tanken är att verksamhetsmodellen efter teststudien tas i bruk på hemvårdens område 4 i Vasa, men både från projektets sida och från verksamhetens sida hoppas man på att flera hemvårdsområden tar i bruk hela eller delar av verksamhetsmodellen.

-Hittills har vi av studerande fått responsen att de tyckt att verksamhetsmodellen varit spännande och att det har varit kul att få testa något nytt. Närmare slutet av teststudien hoppas vi att vi har mer upplevelser svart på vitt och att vi då kan sprida erfarenheterna av verksamhetsmodellen mera, säger Isuls.

På Innokylä:s sidor kan du läsa mer undervisningshemvården och teststudien Undervisningshemvård – Opetuskotihoito | Innokylä (innokyla.fi)

Läs med om TulKoti-projektet här.