Till innehållet

Vaccinationer

Vuxna måste själva se till att de har fått en grundserie om minst tre doser av vaccin mot stelkramp, difteri och polio. 

Vaccinationerna mot stelkramp, difteri och kikhosta som erhållits i barndomen och ungdomen förstärks i vuxen ålder. Poliovaccinet behöver i vanliga fall inte förstärkas hos en vuxen som fått grundserien. Boostervaccination rekommenderas endast personer som åker till eller kommer från riskländer. 

Alla vuxna ska dessutom ha ett skydd mot mässling, röda hund och påssjuka, som erhållits genom genomgångna sjukdomar eller två doser MPR-vaccin. MPR-vaccinationsskyddet hos vuxna kompletteras om det är bristfälligt.

Influensavaccinationer 

Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är till stor nytta får vaccin mot influensa gratis. Tidtabell för influensavaccination kommer att meddelas separat.

Coronavaccinationer  

Vaccineringarna mot coronaviruset ges i enlighet med direktiven från Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Vasa sjukvårdsdistrikt.

Varje kommun ansvarar för att de egna invånarna vaccineras. Det förekommer små skillnader i vaccinationernas framfart mellan olika städer och kommuner.

Tidtabell för coronavaccineringar kommer att meddelas separat.

Uträtta ärenden elektroniskt