Till innehållet
Karriärberättelser

Päivi Strömsholm, ansvarig diabetesskötare: ”Mitt hjärta klappar för diabetes”

Diabetesskötare Päivi Strömsholms största utmaning är att få patienterna motiverade. I framtiden behövs det fler skötare med förmågan att bemöta patienterna, för diabetes är en folksjukdom som ökar allt snabbare och som kräver att den professionella vill lära sig och har förmågan att motivera patienten.

Har du någonsin känt att du fungerar som professionell inom något helt annat område än det du är utbildad till i ditt jobb? Så är diabetesskötarens arbete ibland. Där får man fungera som såväl personlig tränare, IT-stöd som psykolog. Människan är en helhet och det ska även beaktas inom diabetesvården. Därför får jag också kasta mig in i andra roller än diabetesskötarens roll emellanåt. Diabetes är en ökande folksjukdom och i framtiden kommer allt fler diabetesexperter att behövas, även om vårdutrustningen ständigt utvecklas och är till hjälp.

Diabetes är en ökande folksjukdom och i framtiden kommer allt fler diabetesexperter att behövas.

I början av min karriär som skötare jobbade jag på en barnavdelning där man tog hand om familjer som skulle vänja sig vid sin nya livspartner, diabetes. Jag blev intresserad av sjukdomen, även om jag inte hade någon närstående med diabetes. Eftersom jag ville lära mig mer om ämnet gick jag först en kurs som ordnades av Diabetesförbundet. Senare fördjupade jag mig ytterligare i sjukdomen på ansedda King’s College i London. Under de två år långa studierna praktiserade jag i England och jobbade mycket hemma. Eftersom jag förutom finsk- och svenskspråkiga patienter även träffar diabetiker som pratar andra språk har jag haft nytta av att ha studerat på engelska.

Att hitta gnistan leder till framgång

Studierna var givande. Lärandet fortgår ständigt, eftersom nya saker hela tiden kommer fram både inom tekniken och inom vården. Det gör att arbetet hålls intressant. Allt kan man dock inte lära sig i skolan eller genom böcker. I mitt arbete krävs förmåga att bemöta patienterna.

Mitt hjärta klappar för diabetes.

Den största utmaningen för mig är att få patienten att engagera sig i vården, att peppa patienten att orka med sin diabetes. När man fått tag i gnistan kan man lyckas. Det mest belönande i jobbet är när patienten märker att hen har tagit ett steg framåt. Det finns inget som motiverar lika mycket som framgång, både för patienten själv och för mig som skötare!

Diabetes är med en i skolan, på jobbet och i vändningarna i livets slutskede

Diabetes behandlas inte enbart hemma eller på mottagningen, utan sjukdomen följer en genom livet efter att man fått diagnosen, oberoende av vilken typ man har. Som diabetesskötare jobbar jag inte bara på mottagningen, jag är också ute och handleder andra i till exempel skolor, på daghem och inom hemvården samt på sjukhusets och boendeenheternas avdelningar. Jag är privilegierad som under min karriär har fått uppleva diabetesspektrumet i alla åldersgrupper. Mitt hjärta klappar för diabetes.

Den bästa vården finns i Österbotten

Jag har trivts i välfärdsområdet. Den gemensamma diabetesenheten för hela Österbotten har lett till en ny form av kollegialt stöd och möjligheter till utbildning. Vi är vår egen enhet och stolta över den. Utmaningarna i början ligger nu bakom oss. Nu väntar jag också på att vi ska få ett gemensamt patient- och klientdatasystem, det kommer till exempel att underlätta när man ska göra inhopp när någon är borta.

Nya saker kommer hela tiden fram inom tekniken.

Österbotten har velat satsa på diabetes, vilket jag är mycket glad över. Det märks också, för vår diabetesvård ligger i toppen i Finland enligt många mätare. Vi skötare samarbetar mycket med läkare, fotvårdare och näringsterapeuter. Det känns som att allt funkar hos oss.

Den lilla stadens stora hjärta charmar

När jag flyttade från Vasa till Jakobstad på grund av min makes arbete var jag glad att jag fick fortsätta jobba inom diabetesvården. Jag umgås med de nya arbetskamraterna även på fritiden och det har varit trevligt att lära känna varandra också utanför jobbet. Jakobstad är en ganska liten stad, men det ordnas många trevliga evenemang här som man kan delta i tillsammans.

Jag tycker om mitt jobb och hoppas att också nya skötare ska bli intresserade av det här området, som ständigt utvecklas. I det här jobbet kommer man nära patienten och hens liv och får lyssna och hjälpa.

Jobb: ansvarig diabetesskötare, flexibel arbetstid under vardagar på diabetesmottagningen i Jakobstad

Utbildning: Specialsjukskötare, barnsjukskötare på institutnivå 1991, hälsovårdsläroanstalten i Åbo, och specialiserande studier i diabetes vid King’s College i London via organisationen Federation of European Nurses in Diabetes d.v.s. FEND 2012–2014

Karriärstig: jobbade tidigare som sjukskötare på barnavdelningen i Åbo, där intresset för att specialisera sig inom diabetesvården väcktes, länge jobbat som barndiabetesskötare på Vasa centralsjukhus

Intressen: tillbringar tid med familjen, hundarna och vännerna och ägnar sig åt föreningsarbete åt bl.a. Diabeteshoitajat ry på fritiden

Vi är 8000 anställda. Var och en av oss har sin egen berättelse och tillsammans är vi Österbottens välfärdsområde. Artikeln är en del av en kampanj där vi berättar om våra anställdas karriärstigar, tankar om framgång och utmaningar och om välfärdsområdet som arbetsgivare.