Till innehållet

Diabetes

2.6.2022 Kundtidning Hembesöket

Sjukskötarna och läkarna finns nära diabetikern

Vuxna diabetiker i Österbotten vårdas nu vid områdets gemensamma enhet, med tolv olika mottagningar. Diabetesskötarna och diabetesläkarna finns också i fortsättningen nära klienten, och vården stöds av ett multiprofessionellt team.