Till innehållet
Allmänt

Övergångsperioden har löpt ut, nya nummer nu i användning

När kommunernas social- och hälsovårdstjänster samt räddningsverkets tjänster överfördes till Österbottens välfärdsområde överfördes även telefonnumren till välfärdsområdet. Trådtelefonnumren ägs delvis av kommunerna, varför välfärdsområdet inte kunde fortsätta använda dem.

På våren returnerades numren till kommunerna och välfärdsområdet tog i bruk nya nummer med prefixet 06 218. Ändringen berörde en del telefonnummer som använts i Vasa, Laihia, Vörå, Närpes, Korsholm, Malax, Korsnäs och Kristinestad.

Telefonnummer med följande prefix har tagits ur bruk:

Vasa 06 325…
Laihela 06 325…
Vörå 06 382… och 06 385…
Närpes 06 224…
Korsholm 06 327… 06 385… och 06 344…
Malax-Korsnäs 06 347…
Kristinestad 06 221…

De aktuella servicenumren finns på välfärdsområdets webbsidor. De gamla telefonnumren har varit i bruk under en övergångsperiod till slutet av maj, men är nu stängda. Du kan alltid fråga efter de kontaktuppgifter du behöver när du sköter dina ärenden i någon av välfärdsområdets enheter.

Telefonnumren till Vasa centralsjukhus och Malmska sjukhuset samt de mobiltelefonnummer som varit i bruk i kommunerna ändras inte.

Förändringarna påverkar inte de centraliserade telefonnumren. Kundservicecentralen, dvs. vårdbedömningen samt tidsbokningen till läkar- och skötarmottagningar, betjänar hela Österbottens välfärdsområde på numret 06 218 9000. Mun- och tandvårdens tidsbokning och rådgivning betjänar hela välfärdsområdet på numret 06 218 9100. De kommunvisa telefonnumren för bedömning av vårdbehov har tagits ur bruk. 

Kristinestad är ett undantag. Där används Pihlajalinnas direkta servicenummer fortfarande:

Bedömning av vårdbehov 06 218 6019
Munhälsovårdens tidsbeställning och rådgivning 06 218 6011