Till innehållet
Allmänt

En del telefonnummer i välfärdsområdet ändrar i vår

När kommunernas social- och hälsovårdstjänster samt räddningsverkets tjänster överfördes till Österbottens välfärdsområde överfördes även telefonnumren till välfärdsområdet. Trådtelefonnumren ägs delvis av kommunerna, varför välfärdsområdet inte kan fortsätta använda dem.

I vår returneras numren till kommunerna och då kommer välfärdsområdet att ta i bruk nya nummer med prefixet 06 218. Ändringen berör en del telefonnummer som använts i Vasa, Laihia, Vörå, Närpes, Korsholm, Malax, Korsnäs och Kristinestad.

Telefonnummer med följande prefix tas ur bruk:

Vasa 06 325…
Laihela 06 325…
Vörå 06 382… och 06 385…
Närpes 06 224…
Korsholm 06 327… 06 385… och 06 344…
Malax-Korsnäs 06 347…
Kristinestad 06 221…

De aktuella servicenumren på välfärdsområdets webbsidor kommer att uppdateras stegvis. De gamla telefonnumren kommer ändå fortfarande att kunna användas under en övergångsperiod till slutet av maj. Du kan alltid fråga efter de kontaktuppgifter du behöver när du sköter dina ärenden i någon av välfärdsområdets enheter.

Telefonnumren till Vasa centralsjukhus och Malmska sjukhuset samt de mobiltelefonnummer som varit i bruk i kommunerna ändras inte.

Förändringarna påverkar inte de centraliserade telefonnumren. Kundservicecentralen, dvs. vårdbedömningen samt tidsbokningen till läkar- och skötarmottagningar, betjänar hela Österbottens välfärdsområde på numret 06 218 9000. Mun- och tandvårdens tidsbokning och rådgivning betjänar hela välfärdsområdet på numret 06 218 9100. De kommunvisa telefonnumren för bedömning av vårdbehov tas ur bruk. 

Kristinestad är ett undantag. Där används Pihlajalinnas direkta servicenummer fortfarande:

Bedömning av vårdbehov 06 218 6019
Munhälsovårdens tidsbeställning och rådgivning 06 218 6011