Till innehållet
Allmänt

Klåda kan vara ett symtom på skabb

Fler fall av skabb än under tidigare år i Österbotten. Skabb är ett kliande utslag som orsakas av skabbkvalster som smittar från en människa till en annan vid upprepad nära hudkontakt. För tillfället sprids skabb bland annat på daghem och vårdinrättningar samt inom familjer.

Skabb orsakas av skabbkvalstret som är en 0,3–0,5 millimeter lång parasit. Skabb sprids av den befruktade skabbhonan som gräver gångar i hudens hornlager där den sedan lägger ägg. Skabbkvalstret lever i 4–8 veckor. Utanför människan lever ett vuxet skabbkvalster i 24–36 timmar, medan omogna kvalster kan leva upp till en vecka. För att behandla skabb behöver man nödvändigtvis inte besöka en läkare, utan skabb kan i vissa fall också behandlas med enbart hemmaknep.

Svår klåda nattetid

Det mest typiska symtomet är klåda mellan fingrar samt på handleder, mage, skinkor, bröstet och könsorganen. Eftersom tvätt och desinficering av händer har ökat kan det vara att gångarna bara finns på fötterna eller kroppen. I början syns nödvändigtvis inga gångar.

Klådan är intensiv, särskilt på natten eller efter en varm dusch. Andra symtom är utslag, skrapmärken och blåsor. Symtomen uppkommer cirka 3–6 veckor efter smitta. Vid återinfektion kan symtomen uppkomma efter 1–3 dagar.

Smitta förutsätter nära hudkontakt med en människa som blivit smittad eller att man sover i samma säng med en som blivit smittad. Skabb förekommer därför oftast på daghem, skolor, vårdinrättningar samt inom familjer. Skabb smittar endast i undantagsfall vid kortvarig hudkontakt eller genom att skaka hand.

Lindring genom kräm eller tablett

Skabb behandlas med lokalbehandling eller tablettbehandling. Behandlingen upprepas 8 dagar efter den första behandlingen. Familjemedlemmar, partners och andra i nära kontakt ska behandlas samtidigt. Alla nära kontakter, både med och utan symtom, ska behandlas två gånger för att förhindra att smittan återkommer.

Vid lokalbehandling kan man exempelvis använda peremetrinkräm som fås receptfritt på apotek. Krämen appliceras på kvällen över hela huden. Även svavelvaselin kan användas, framförallt om peremetrinkrämen inte ger önskat resultat. Tablettbehandling kräver läkarordination.

Vid behandling av långvarig skabb rekommenderas en intensivbehandling med både lokalbehandling och tablettbehandling. Det kan ta upp till 3–4 veckor tills hudsymtomen och klådan försvunnit helt, varför sådana symtom inte ska tolkas som ett misslyckande eller som en återinfektion. Utslag behandlas två gånger per dag med kortisonkräm och bassalva i allmänhet i cirka en vecka. Vid behov kan man också inta antihistamin mot klådan.

– Om hemmaknepen inte hjälper och situationen blir värre kan man ringa till kundservicecentralens nummer 06 218 9000 för att få en bedömning av vårdbehovet och sedan boka en tid först till en skötare och vid behov till en läkare, säger överläkare Johanna Hagman på hudpolikliniken i Österbottens välfärdsområde.

Tjugofyra timmar efter den första behandlingen smittar personen inte längre andra. Det är i alla fall bra att meddela daghemmet om att barnet fått skabb. Dessutom är det också bra att informera andra som man varit i nära kontakt med.

Hemmet bör städas omsorgsfull!

Efter skabbehandlingen är det viktigt att byta och tvätta alla använda kläder, handdukar och sängkläder. Maskintvätt i 60 grader har konstaterats ta livet av skabbkvalster. Madrasser, mattor, soffor och tygstolar bör dammsugas omsorgsfullt.

Alternativt kan kläderna läggas i frysen eller ut på vintern (-20°C) i ett dygn. Även värmen i en bastu där temperaturen är över 80°C dödar kvalstren på två timmar.

Efter den första behandlingen är det bra att städa hemmet omsorgsfullt till exempel följande morgon.