Till innehållet
Allmänt

Kika in i vardagen hos specialomsorgens klienter – nytt nummer av Hembesöket ute!

Hembesöket ger inblick i välfärdsområdets tjänster och i det nyaste numret får vi bland annat bekanta oss med verksamheten vid Regnbågen och Solsidan, som är enheter inom specialomsorgen i Kronoby. I sommarens tidning förbereder vi oss också för en trygg semestertid och en tandhygienist ger bra tips för hur du tar hand om din munhälsa.

Du kan även bekanta dig med tidningen på vår webbplats. Vi publicerar tidningen också i tillgängligt e-format (pdf) så att den ska kunna läsas med skärmläsningsprogram. Längre artiklar publiceras även som enskilda webbartiklar. 

På vår webbplats hittar du en responsblankett. Genom att fylla i responsblanketten kan du berätta vad du tycker om tidningen, men också ge önskemål om artiklar till vår nästa tidning. Du kan ge respons anonymt, men om du uppger dina kontaktuppgifter så deltar du i en utlottning.