Till innehållet
Allmänt

Chatbottens årsdag närmar sig 


Chatboten fyller snart ett år! Har du redan haft en konversation med boten? Du hittar den på vår webbplats i det nedre högra hörnet av startsidan.

Under det gångna året har över 3000 olika konversationer påbörjats med chatboten och den betjänar invånarna på finska och svenska. Boten kan nu svara på frågor om 167 olika ämnen. De vanligaste sökorden för tillfället handlar om säsongsbundna vaccinationer, barnmorskemottagningar och seniorlinjen.

I chatboten kan du fråga om våra tjänster och den kan guida dig till rätt information. Chatboten kan även ge dig råd om hur du kan använda våra andra elektroniska tjänster. Genom aktiv användning lär sig boten nytt och utvecklas kontinuerligt. 

Snart kommer vår chattboten kunna någonting nytt! Från början av året kommer du att få kontakt med vårdbedömningen via den.

För att fira årsdagen önskar vi att du ger feedback om hur boten har hjälpt dig. Du kan gå direkt till feedback-formuläret via denna länk: Chatbot – kysely – enkäten – My Roidu. Aktiv användning av chatboten utvecklar den och feedback hjälper till att förbättra tjänsten.