Till innehållet
Allmänt

Elektroniska familjecentrets Omaperhe-sidor tas snart i bruk

Förberedelserna för att ta i bruk det elektroniska familjecentrets Omaperhe-sidor pågår som bäst både i Österbottens välfärdsområde och i övriga Finland. Genom det elektroniska familjecentret får barn, unga och familjer tillgång till pålitlig och aktuell information samt vägledning.

Arbetet med att utveckla ett elektroniskt familjecenter koordineras av DigiFinland. Utvecklingen av det elektroniska familjecentret har i Österbottens välfärdsområde hittills skett inom ramen för projektet Framtidens social och hälsocentral, men från och med i höst övergår det till att bli en del av projektet Prima Botnia-Välmående Österbotten.

– Det elektroniska familjecentrets webbsidor Omaperhe blir klara i slutet av det här året. På sidorna finns information bland annat om barnets olika åldrar, om att bli gravid samt om graviditet och förlossning. På sidorna finns material som stöd för föräldraskapet och parförhållandet, berättar familjecenterprojektets projektchef Sirpa Manninen.

Omaperhe är utvecklat för att passa alla typer av datorer och mobila enheter. Bilden visar en preliminär bild av hur Omaperhe kommer att se ut i mobilen.

Avsikten är att Omaperhe-sidorna öppnas under 2023 och att välfärdsområdena då ska kunna använda dem. I ett senare skede kommer även sidor för unga och för yrkesverksamma att publiceras. Dessa sidor utvecklas för tillfället i olika workshoppar. Sidorna kommer under de kommande åren att byggas på med självutvärderingar, symptomutvärderingar, övningar, spel, videor och föreläsningar.

– Genom Omaperhe får både familjer och professionella information om vilken service till barnfamiljer som finns i vårt välfärdsområde. Här finns information samlad om social- och hälsovårdens tjänster samt om service som tillhandahålls av föreningar, församlingar och Folkpensionsanstalten,  förklarar Manninen.

Omaperhe-sidorna testas i oktober

Familjer som väntar barn samt familjerådgivningens kunder har under oktober möjlighet att delta i en pilotstudie om Omaperhe-sidorna. Sidorna finns tillsvidare bara på finska, men de kommer att översättas till svenska då innehållet är klart.

– Förhoppningen är att vi ska hitta villiga testpersoner vid rådgivningarna i Vasa och Laihela. Det är viktigt att få kundernas användarupplevelser, eftersom sidorna sedan utvecklas vidare utifrån den respons som fås, berättar Marjo Nordström som är projektkoordinator för det elektroniska familjecentret i Österbottens välfärdsområde.

Manninen anser att den största nyttan med Omaperhe är att familjerna har tillgång till pålitlig information dygnet runt, oberoende av var man bor. Till en början fungerar sidorna som en materialbank, men avsikten är att de sedan ska utvecklas med interaktiva funktioner.

– Tanken är att en kontakt till välfärdsområdet ska skapas. Men alla sådana funktioner såsom tidsbokning och chatt måste komma från oss själva. DigiFinland tillhandahåller materialbanker, spel, videor, självutvärderingar och dylikt, säger Manninen.

Det elektroniska familjecentret utvecklas i samarbete med representanter från välfärdsområdena, Institutet för hälsa och välfärd, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Familjecenternätverket, Folkpensionsanstalten, regionala arbetsgrupper samt organisationer, föreningar och församlingar.

DigiFinland

– Utvecklar och producerar nationella digitala tjänster för social- och hälsovårdens, räddningsväsendets och andra sektorers behov.

– Är i dagsläget ett statsägt aktiebolag som styrs av finansministeriet.

– Från och med den 1 januari 2023 överlåts majoriteten av bolagets aktier till välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen.

– Förändringen skapar förutsättningar för att välfärdsområdena ska kunna utnyttja de nationella digitala tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet från och med den 1 januari 2023.

Läs mer på DigiFinlands webbsidor