Till innehållet
Utveckling

Äldre och teknologi: Nu behöver man inte vara en datanörd


Välkommen till en gemensam eftermiddag tillsammans med projekten för att höra om och diskutera aktuella frågor om åldrande och teknologi för äldre.

Målgrupp: Tredje sektorn, professionella i Österbottens välfärdsområde, kommuner i Österbotten, professionella i andra välfärdsområden och kommuner, läroanstalter och studerande i regionen, THL, teknologileverantörer samt andra intresserade.

Tidpunkt: Torsdag 15.6.2023 kl. 12.00-16.00

Plats: Vasa centralsjukhus, Y3, Auditorium Örn, Sandviksgatan 2-4, 65100 Vasa eller Teams

Anmälan

Anmäl dig här senast 5.6.2023

Kontaktuppgifter

Projektkoordinator Lotta Valkama lotta.valkama@ovph.fi, tfn 040 631 8024

Projektkoordinator Laura Pasma laura.pasma@ovph.fi, tfn 040 153 1963