Till innehållet
Allmänt

Välfärdsområdet har beviljats statsunderstöd från programmet för hållbar tillväxt

Österbottens Välfärdsområde har beviljats statsunderstöd för projektet Prima Botnia-Välmående Österbotten. Med finansieringen ska tillgängligheten till tjänster inom social- och hälsovården stärkas. Målgrupperna under år 2022 är unga och unga vuxna personer som har identifierade eller oidentifierade mentala störningar eller missbruksstörning, samt äldre med ett konstaterat eller ett dolt behov av stöd, vård eller rehabilitering av den fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmågan.

Social- och hälsovårdsministeriet har i vår beviljat den första omgången med statsunderstöd från Finlands program för hållbar tillväxt. Programmet är som är finansierat av EU. Med finansieringen ska tillgängligheten till tjänster inom social- och hälsovården stärkas. Social- och hälsovårdsministeriet koordinerar en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Nationellt ansvarar social- och hälsovårdsministeriet för den del av programmet som handlar om att öka tillgängligheten till social- och hälsovårdstjänster och öka kostnadsnyttoeffekten samt för den del som handlar om att höja sysselsättningsgraden och kompetensnivån för att påskynda en hållbar tillväxt.

Beviljandet av stödet har delats in i två ansökningsomgångar så att användningstiderna skapar en oavbruten helhet. Den första ansökningsomgången genomfördes i början av 2022 och gäller för år 2022. Den andra ansökningsomgången genomförs under hösten 2022 och gäller för åren 2023–2025.

Prima Botnia-Välmående Österbotten

Samkommunen Österbottens Välfärdsområde ansökte om 2 598 400 euro i statsunderstöd för projektet Prima Botnia-Välmående Österbotten. Projektet beviljades enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut 1 633 500 euro.

År 2022 har projektet två målgrupper. Den ena målgruppen är unga och unga vuxna personer som redan är bekanta och som har identifierade eller oidentifierade mentala störningar eller missbruksstörning. Den andra målgruppen är äldre som har ett konstaterat eller ett dolt behov av stöd, vård eller rehabilitering av den fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmågan.

Projektets huvudmålsättningar är att:

  • förbättra tillgången till vård och service samt beta av vård- och serviceskulden för de nämnda målgrupperna.
  • göra upp en plan för hur tillgången till vård och service kan förbättras för unga och unga vuxna.
  • ta i bruk digitala verktyg.
  • öka distanstjänsterna och självbetjäningsfunktionerna i enlighet med den nationella linjedragningen.
  • stärka det förebyggande arbetet och tidig identifiering av problem
  • planera säkerhetsåtgärder för distanstjänster och för användning av elektroniska verktyg, samt indikatorer för uppföljning av kund- och datasäkerhet.
  • fortsätta utveckla Informationsstyrningen som stöd för utvärdering av tjänsternas tillgänglighet och effekt.  

Mer information om programmet för hållbar tillväxt samt social- och hälsovårdsreformen finns på Social- och hälsovårdsreformens webbsidor