Till innehållet
Utveckling

Seniorrådgivningen ger anvisningar, handledning och råd

I Österbottens välfärdsområde utvecklas förebyggande tjänster också för äldre. Livsstilsrådgivning erbjuds både i form av föreläsningar och som seniorrådgivning.

I projektet Framtidens social- och hälsocentral har förebyggande tjänster för äldre utvecklats i samarbete med välfärdsområdet. Utgående från responsen från försöket med livsstilsrådgivning, som genomfördes i fjol, har målet varit att utveckla livsstilsrådgivningen för äldre enligt Finger-modellen (THL).

Livsstilsrådgivning, som är en mångsidig serviceform, har inkluderats i rådgivningen för seniorer. Planer skapas också för hur man framöver till exempel kan dra nytta av gruppverksamhet. Utgående från den goda respons man fick förra året, pågår just nu även utbildning i motiverande samtal för personalen.

Inom i livsstilsrådgivningen ordnas en fyrdelad föreläsningsserie på webben. I den första delen tas Finger-modellen upp på ett allmänt plan och i de övriga delarna får seniorerna information om kost, motion och hjärnhälsa.

Tonvikten läggs på förebyggande tjänster

Seniorrådgivningen har startat sin verksamhet i Vasa med välbefinnande- och hälsogranskningar, inledningsvis för personer mellan 68 och 72 år. Målet med seniorrådgivningen är att befrämja välbefinande och hälsa, att förebygga folksjukdomar, att identifiera kundernas riskfaktorer i ett tidigt skede, att ge stöd med låg tröskel samt även annat som hör ihop med åldrande. Seniorrådgivningens kunder betår av pensionärer samt närståendevårdare. Kunderna får information om sin egen hälsa och välmående, anvisningar för egenvård samt handledning och rådgivning.

Digitala välbefinnandegranskningar via tjänsten Omaolo testas också i samband med välbefinnande- och hälsogranskningarna. Detta görs i samarbete med projektet Prima Botnia. Välbefinnandegranskningen består av frågor om hälsa, livsstil och munhälsa. Kunden fyller i digitala frågeformulär före besöket och får på så sätt ett sammandrag av sitt hälsotillstånd. Vid besöket görs på basen av de uppgifter kunden fyllt i en genomgång av kundens hälsotillstånd. De första digitala frågeformulären för välbefinnande införs på försök i Vasa och Korsholm.

Hälsovårdaren Evelina Klemola har varit med och utvecklat seniorrådgivningens verksamhet, Hon väntar nu på att verksamheten ska komma igång och att kunder ska börja komma på hälsogranskningar.

– Det lönar sig att lägga vikt vid förebyggande tjänster för äldre. Därför har utvecklingsarbetet också känts viktigt och givande. Jag hoppas att seniorrådgivningen blir en plats som äldre kan kontakta med låg tröskel gällande sådant som berör åldrande, säger Klemola.