Till innehållet
Allmänt

Representanter från kommunernas äldreråd deltar i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänster

Genom att förbättra vårt samarbete kan vi skapa äkta påverkningsmöjligheter och genom det skapa behovsenliga tjänster inom vårt område för alla åldersgrupper.

Genom projektet Framtidens social- och hälsocentral har det arrangerats diskussionstillfällen med representanter från kommunernas äldreråd. Under diskussionerna har projektets utgångspunkter och dess förpliktigade statliga målsättningar belysts, detta samtidigt som man hämtat gemensamma utvecklingsytor och utbytt tankar om utveckling av de aktuella social- och hälsovårdstjänster inom vårt eget område.

Distansförbindelsernas diskussionsteman har varit:

  • behov av åldersöverskridande träffpunkter och dess möjliga utbud av tjänster
  • skapande av digitala servicekanaler som når alla
  • traditionella servicetjänster, såsom mottagningstjänster ansikte mot ansikte
  • projektets arrangerade försök ab hemvård och livsstilsrådgivning för äldre
  • hälsotillståndet och funktionsförmågan hos äldre enligt nuvarande statistik samt hur statistiken påverkar utvecklingsarbetet
  • äldre personernas delaktighet i utveckling av tjänster för Österbottens välfärdsområde, t.ex. genom klientråd eller allmänna kundenkäter

Allt som allt har diskussionerna påvisats var nödvändiga och utbytet av tankar har varit aktiva och bra. Målsättningen är att de gemensamma diskussionerna fortsätter och om pandemiläget så tillåter kommer vi arrangera träffar där ämnen är möjliga att diskutera ansikte mot ansikte med en kaffekopp i handen. Genom att förbättra vårt samarbete kan vi skapa äkta påverkningsmöjligheter och genom det skapa behovsenliga tjänster inom vårt område för alla åldersgrupper.