Till innehållet

En förutsättning för att inleda substitutionsvård är att en framgångsrik bedömningsperiod utförts inom den öppna vården samt att de kriterier som definieras i förordningen om avgiftning och substitutionsvård av opioidberoende personer med vissa läkemedel (33/2008) uppfylls. Målen med behandlingen av klienten är att förbättra den sociala situationen som helhet, anknyta till samhällets verksamhet (arbete, utbildning), minska spridningen av smittsamma sjukdomar och sluta använda droger. 

Klienten förbinder sig till reglerna för substitutionsvård genom att underteckna ett vårdavtal. 

Serviceställen

Roparnäs sjukhusområde, avdelning C1 Seriegatan 2, Vasa

Tfn 040 484 2657

  • Psykosocialt stöd för klienter i subsitutionsvård på berondevårdskliniken. Skolgatan 25-27, tf 06-7862606 kl. 08.00-11.00
  • Läkartjänster för klienter i substitutionsvård. Alholmsgatan 12, tf 06-7862606 kl. 08.00-11.00
  • Givandet av läkemedel åt klienter i substitutionsvård vid Jakobstads Hälsovårdcentralen. Kållbyvägen 7, Jakobstad. tf 06-7861333 kl. 08.00-16.00

Malax hälsocenter, Stampvägen 2 66100 Malax

040-5664859