Till innehållet
Allmänt

Österbottens välfärdsområdes organisationsbidrag kan ansökas i mars

Organisationsbidrag kan ansökas 1.3–31.3.2023. Ansökningen görs med hjälp av en elektronisk blankett. Vid fördelningen av bidragen framhävs i synnerhet förebyggande verksamhet och verksamhet som stöder ungas livshantering.

Österbottens välfärdsområde beviljar bidrag till registrerade allmännyttiga föreningar och stiftelser som arbetar för att främja invånarnas sociala välfärd, hälsa, säkerhet eller delaktighet i Österbottens välfärdsområde. Då välfärdsområdet överväger ifall en stiftelse ska beviljas bidrag utgår välfärdsområdet från den sökande stiftelsens stadgor. Vid utdelningen av bidrag betonas välfärdsområdets strategiska utgångspunkter och de behov som förs fram i välfärdsområdet.

– Vid utdelningen av bidrag vill sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor betona förebyggande verksamhet, kommungränsöverskridande verksamhet och verksamhet som ordas ömsesidigt av föreningar, säger sektordirektören för personer i arbetsför ålder Erkki Penttinen.

­­– Dessutom betonar sektionen i synnerhet förebyggande verksamhet som stöder ungas livshantering och verksamhet som stärker kamratstöd.

Välfärdsområdets bidrag är fördelade i tre bidragsslag: verksamhetsbidrag, partnerskapsbidrag och engångsbidrag. Summan som kan ansökas uppgår sammantaget till 200 000 euro.

Organisationsbidrag beviljas verksamhet 

  1. som är till för invånarna i Österbottens välfärdsområde och som verkställs i Österbotten
  2. som omsätter välfärdsområdesstrategins tyngdpunkter, strategiska principer och mål i praktiken
  3. som stöder och kompletterar de social- och hälsotjänster eller räddningstjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar men också samverkar med dessa tjänster.

Bidrag kan ansökas elektroniskt 1.3.2023-31.3.2023. Bidragsberättigade sökande kan även ömsesidigt ansöka om bidrag och tillhandahålla verksamhet solidariskt. Länken till ansökningsanvisningarna och till ansökningen hittar du här.

I ansökan bör man uppge

  • för hurdan verksamhet bidraget ansöks
  • hur organisationens verksamhet och föremålet för det bidrag som ansöks bistår eller är i linje med välfärdsområdets strategi

Österbottens välfärdsområdes sektion för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor tar ett beslut om beviljandet av bidragen innan utgången av maj månad.