Till innehållet
Allmänt

Österbottens välfärdsområdes organisationsbidrag kan ansökas i mars

Kaksi naista katsomassa jotain kannettavalta tietokoneelta, joka toisella heistä on sylissä.
Organisationsbidrag kan ansökas 1.3–31.3.2023. Ansökningen görs skriftligen med en elektronisk blankett. Den 30 januari 2023 arrangeras ett informationsmöte om bidragsansökan. Mötet arrangeras på plats och på distans.

Österbottens välfärdsområde beviljar bidrag till registrerade allmännyttiga föreningar och stiftelser som arbetar för att främja invånarnas sociala välfärd, hälsa, säkerhet eller delaktighet i Österbottens välfärdsområde. Då välfärdsområdet överväger ifall en stiftelse ska beviljas bidrag utgår välfärdsområdet från den sökande stiftelsens stadgor. Vid utdelningen av bidrag betonas välfärdsområdets strategiska utgångspunkter och de behov som lyfts fram i välfärdsområdet.

Bidrag kan ansökas elektroniskt 1.3.2023-31.3.2023. Information om kriterier och precisare ansökningsvillkor fås på de kommande informationsmötena samt närmare ansökningstiden.

Informationsmöten om organisationsbidrag

På måndagen den 30 januari kl. 16.30–18 arrangerar Österbottens välfärdsområde ett informationsmöte om organisationsbidrag för alla organisationer och stiftelser i Österbottens Föreningar rf:s auditorium på Korsholmsesplanaden 44. Man kan också delta i informationsmötet via Teams. Anslut dig till mötet här.

På informationsmötet presenteras kriterierna och principerna för organisationsbidragen och ansökningsprocessen. Dessutom redogör man för de s.k. partnerskaps- och samarbetsavtalen. Deltagarna har också möjlighet att ställa frågor om organisationsbidragen.

På tisdagen den 7 februari 2023 kl. 15-16.50 hålls ett till informationsmöte för dem som ansöker om organisationsbidrag, där man berättar vad strategin, servicestrategin och välfärdsplanen inrymmer och vilka mål som uppställts för dessa. Den första hälften av informationsmötet är på svenska (kl. 15-15.50) och den andra på finska (kl. 16-16.50). Mötet hålls via Teams. Anslut dig till mötet här.