Till innehållet
Allmänt

OLKA utvidgar sin verksamhet till Närpes

Utebild från ingången i Närpes hvc.
Vi bjuder in social- och hälsovårdsföreningarna i området till en samarbetsträff onsdagen 31.1.2024 kl.16.00-17.00 i Gula Paviljongen vid Närpes Servicecenter, G-ingången, Kyrkvägen 6,  för att diskutera hur OLKA-verksamheten kommer att se ut och på vilket sätt föreningarna kan dra nytta av detta.

OLKA är koordinerad organisations- och frivilligverksamhet på sjukhus. Verksamheten finns idag på 20 orter runtom i Finland och har funnits på Vasa centralsjukhus sedan 2019.

Nu är detta aktuellt i Närpes!

Vi bjuder in social- och hälsovårdsföreningarna i området till en samarbetsträff onsdagen 31.1.2024 kl.16.00-17.00 i Gula Paviljongen vid Närpes Servicecenter, G-ingången, Kyrkvägen 6,  för att diskutera hur OLKA-verksamheten kommer att se ut och på vilket sätt föreningarna kan dra nytta av detta.

Målet med OLKA-verksamheten är att stöda patienter och närstående samt fungera som en kanal till sjukhus och social-/hälsovårdscentraler för föreningar/förbund inom social- och hälsovården. Verksamheten kan se olika ut på olika orter och verksamhetsenheter:

  • sjukhusfrivilliga och kamratstödjare som diskuterar med patienter,
  • OLKA-punkter där föreningar har material och broschyrer
  • temadagar där föreningar berättar om sin verksamhet och träffar patienter, besökare.

Gör så här

Anmäl din förening och hur många personer som deltar senast fredag 26.1 till olka@pohy.fi.

På plats kommer att vara OLKA-personalen från Vasa samt Tiia Krooks, regional servicechef och Riika Mäki-Valtari, kvalitetskoordinator från välfärdsområdet.

Varmt välkomna på samarbetsträff 31.1 Dela gärna informationen vidare till de föreningar inom social- och hälsovården som kan vara intresserade av denna verksamhet! OLKA-verksamheten är kostnadsfri.

Läs mera om OLKA-verksamheten i Österbotten via följande länkar:

Österbottens välfärdsområde/olka

Österbottens föreningar/olka