Till innehållet

Målet med verksamheten är att:

  • Erbjuda patienter och deras närstående rofyllda möten och ge stöd i anpassningen till sjukdomen
  • Ge frivilliga möjlighet att hjälpa, delaktighet och gemenskap och genom goda gärningar må bra själva
  • Ge information om föreningarnas verksamhet och tjänster åt vårdpersonal
  • Erbjuda föreningarna en möjlighet att vara verksamma nära patienterna

OLKA-punkter på Vasa centralsjukhus

På Vasa centralsjukhus finns för tillfället två OLKA-punkter – i nya H-husets aula och på A1. Vid OLKA-punkten på A1 och i korridoren mellan T- och H-huset finns information om patientföreningar och deras verksamhet. Här kan man fritt bläddra i mapparna och ta med sig broschyrer och tidningar hem.

Temadagar

Vid H-husets OLKA-punkt bokar föreningar och organisationer in temadagar där de presenterar sin verksamhet åt sjukhusbesökare och personal. Här kan också sjukhusets enheter eller läroanstalter berätta om något visst tema eller vad som är aktuellt.

Temadagar är ett utmärkt sätt att presentera den egna föreningens verksamhet, få mera synlighet, nå ut till eventuella nya medlemmar, träffa sina föreningskamrater och lära känna OLKA-personalen

Info om föreningens verksamhet kan också förmedlas via OLKA-punktens info-tv, på sjukhusets anslagstavla samt via OLKA Vasas sociala mediekanaler.

Boka in temadagen här.

Månadens schema för temadagar finns här.

Frivilliga på sjukhuset

OLKA koordinerar frivillig- och föreningsverksamheten på Vasa centralsjukhus. Sjukhusfrivilliga kan fungera som till exempel kamratstödspersoner, samtalskompisar och entréassistenter. Du känner igen en frivillig på den gröna västen. Alla OLKAs frivilliga har utbildats för sin uppgift och förbundit sig till tystnadsplikt.

Sjukhusfrivilliga fungerar som sällskap och stöd för patienter och närstående. Frivilliga ersätter inte vårdpersonalens arbete befattar sig inte heller med vården.

I nuläget är OLKA-verksamheten riktad till Vasa centralsjukhus. Planen är att verksamheten ska utvecklas också till andra orter inom välfärdsområdet år 2023–2024.

Anmäl ditt intresse för frivilligverksamhet här, så kontaktar vi dig och ger mera information.

Hur få kamratstöd?

Kamratstöd innebär att man delar erfarenheter och får stöd av en person som har liknande upplevelser som man själv. Kamratstödjaren har själv överlevt eller anpassat sitt liv till diagnosen eller funktionshindret och vill hjälpa andra. Även en närstående kan fungera som kamratstödjare. Alla kamratstödjare får utbildning för uppgiften och har förbundit sig till tystnadsplikt.

På sjukhuset kan man få kamratstöd genom att fråga personalen vilka patientföreningar som erbjuder kamratstöd eller genom att träffa en kamratstödjare som besöker sjukhuset. Mera information om föreningar och deras stödtjänster hittas vid OLKA-punkten på A1. Man kan också söka kamratstöd via Kamrathuset eller Toivo-applikationen.

Respons på OLKA-verksamheten

Har du kommit i kontakt med sjukhusfrivilliga eller OLKA-verksamheten? Ge gärna feedback på dina erfarenheter.

Mera info om OLKA-verksamheten

Nationella OLKA-nätverket (sidorna endast på finska)

OLKA-verksamhet i Österbotten och kommande kurser

Kontakta oss vid frågor eller intresse för verksamheten: olka@pohy.fi

Viveca Salminen tfn 040 733 3437

Malin Boholm tfn 040 733 3471