Till innehållet
Allmänt

OLKA utvidgar sin verksamhet till Malmska sjukhuset i Jakobstad


OLKA- koordinerad förenings- och frivilligverksamhet utökas till Malmska sjukhuset i Jakobstad. Lokala föreningar inom social- och hälsovård inbjuds till ett samarbetsmöte torsdagen den 16.11.2023 kl. 17–18 till Otto-salen vid Malmska sjukhuset för att diskutera hur OLKA-verksamheten kommer att se ut i Jakobstad och hur föreningarna kan dra nytta av den.

OLKA verksamhet finns för närvarande på 20 orter runtom i Finland och har funnits på Vasa centralsjukhus sedan 2019. OLKA-verksamhetens mål är att stödja patienter och deras närstående samt fungera som en kanal för föreningar och organisationer till sjukhuset. Verksamheten kan se olika ut på olika orter och verksamhetspunkter:

  • sjukhusfrivilliga och kamratstödjare som samtalar med patienter
  • OLKA-punkter på sjukhus där föreningarna har material och broschyrer samt
  • temadagar där föreningar berättar om sin verksamhet och träffar patienter och besökare.

Hittills har verksamheten varit riktad enbart till specialsjukvården, men nu är planen att också andra orter inom Österbottens välfärdsområde ska kunna erbjuda OLKA-tjänster på sina verksamhetsplatser. Det första steget blir att skapa fysiska OLKA-punkter där föreningarna både kan ha material och ordna temadagar. OLKA-verksamheten är kostnadsfri.

Gör så här

Anmäl din förening och antalet deltagare senast tisdagen den 14.11 till olka@pohy.fi. På plats finns OLKA-personalen från Vasa samt Åsa Nyberg-Sundqvist, regional servicechef för Österbottens välfärdsområde.

Varmt välkomna till samarbetsmötet den 16.11. Dela gärna informationen vidare till de föreningar inom social- och hälsovården som kan vara intresserade av denna verksamhet!

Läs mer om OLKA-verksamheten i Vasa via följande länkar:

Österbottens välfärdsområde/olka

Österbottens föreningar/olka