Till innehållet
Allmänt

OLKA-frivilliga känns igen på den gröna västen

OLKA koordinerar frivillig- och föreningsverksamheten på Vasa centralsjukhus. Sjukhusfrivilliga kan fungera som till exempel kamratstödspersoner, samtalskompisar och entréassistenter. De utbildas för sin uppgift och förbinder sig till tystnadsplikt.

I sitt frivilligarbete kan entréassistent Rainer Enqvist gå upp till 8 000 steg under sitt tre timmar långa frivilligskift.

– När jag visar kunderna vart de ska gå eller skjutsar fram dem i rullstol går jag fram och tillbaka i sjukhusets korridorer. Jag kollar också att de hittar tillbaka till ytterdörren efter sina besök, berättar Enqvist.

När jag visar kunderna vart de ska gå eller skjutsar fram dem i rullstol går jag fram och tillbaka i sjukhusets korridorer.

Rainer Enqvist

Enqvist klär på sig den gröna västen som kännetecknar OLKA-frivilliga en till två dagar i veckan, vilket är till stor hjälp för sjukhusets servicerådgivare som inte hinner hjälpa alla att hitta rätt.

Enqvist är redan en gammal räv för han började som OLKA-frivillig redan år 2019.

– Jag såg en annons i tidningen om en ILONA-kurs för frivilliga. Det var höst och jag ville göra något nyttigt efter sommaren. När man är pensionerad har man tid, och jag gillar att hjälpa människor i alla åldrar, säger Enqvist.

Frivilliga har tid att lyssna

Katrine Lassila har från och med våren 2023 gett ett par timmar i veckan till patienterna på avdelningen för specialgeriatri. Före hon gick i pension arbetade hon i flera år som omsorgsassistent på ett serviceboende för äldre och har därför erfarenhet av att jobba med minnessjuka och äldre.

– Jag känner mig hemma bland äldre. Jag är social till min natur och gillar att prata med människor. Jag har också en bärande stämma, varför även de som har nedsatt hörsel hör vad jag säger, säger Lassila.

Lassila upplever att frivilligarbetet ger henne innehåll i livet, och dessutom har hon hittat en ny vän bland de frivilliga. En vän som Lassila hjälper att träna på sin svenska och som hon kan ta promenader och en kaffe med.

En kvinna som bär en grön väst står i en sjukhuskorridor och tar tag i dörrhandtaget till ett patientrum.
Katrine Lassila jobbar som volontär samtalskompis på sjukhuset.

– De äldre uppskattar att jag har tid att sitta med dem och lyssna i lugn och ro. Till en början kanske vi pratar om vädret eller något annat allmänt, men när vi lärt känna varandra bättre delar de också med sig av sådant som är mer privat. Våra frivilliga har tystnadsplikt, så ditt samtal med oss sker i förtroende, säger Lassila.

Följande ILONA-utbildningar för nya frivilliga ordnas på finska 22.11 och på svenska 11.12 i Österbottens föreningars lokaler i Vasa.

Följande utbildningstillfällen i november och december

Alla OLKA-frivilliga får en utbildning och till en början finns möjligheten att jobba tillsammans med en mer erfaren frivillig för att bekanta sig ordentligt med uppgiften och sjukhusets utrymmen. Följande ILONA-utbildningar för nya frivilliga ordnas på finska 22.11 och på svenska 11.12 i Österbottens föreningars lokaler i Vasa. Utbildningen tar en kväll, under kvällen går man bland annat igenom spelreglerna och hygienanvisningarna för sjukhuset och diskuterar vilka situationer de frivilliga kan ställas inför. De frivilliga deltar också i en säkerhetsrundvandring på sjukhuset så att de vet vad de ska göra i nödsituationer.

Enligt OLKA-koordinatorn Viveca Salminen har det under år 2023, fram till slutet av september, jobbat totalt 35 frivilliga på Vasa centralsjukhus.

– När man slår samman alla entréassistenter, samtalskompisar och kamratstödspersoner, uppgår de frivilliga arbetspassen i år till ungefär 611 timmar och nästan 5 000 kundmöten, berättar Salminen.

De frivilliga har gjort arbetspassen i år till ungefär 611 timmar och nästan 5 000 kundmöten.

Viveca Salminen

På Vasa centralsjukhus finns OLKA-frivilliga på bland annat kirurgiska avdelningen, avdelningen för krävande rehabilitering, hjärtavdelningen, avdelningen för cancer- och blodsjukdomar, akuten och avdelningen för inremedicin och neurologi. 

– Nu då CT-undersökningarna tillfälligt görs i U-huset har OLKA:s frivilliga lovat att hjälpa kunderna hitta dit från H-huset. Även hälsovårdscentralen har bett de frivilliga om hjälp i samband med exempelvis vaccinationer på veckosluten, säger Salminen.