Till innehållet
Allmänt

Nytt nummer av Österbottens välfärdsområdes kundtidning Hembesöket

Österbottens välfärdsområdes kundtidning Hembesöket delas idag ut till alla hushåll i välfärdsområdet.

Hembesöket ger in inblick i välfärdsområdets tjänster och i sommarens nummer får du bland annat åka med ambulans och ta en titt på vardagen inom den prehospitala akutsjukvården, bekanta dig med socialvården samt verksamheten på diabetesenheten i Österbotten.

Du kan också bekanta dig med tidningen på vår webbplats. Vi publicerar tidningen också i tillgängligt e-format (pdf) så att den ska kunna läsas med skärmläsningsprogram. Längre artiklar publiceras även som enskilda webbartiklar.

På vår webbplats hittar du också en responsblankett. Genom att fylla i responsblanketten kan du berätta vad du tycker om tidningen, men också ge artikelönskemål till vår nästa tidning. Du kan ge respons anonymt, men om du uppger dina kontaktuppgifter så deltar du i utlottningen av vackra Österbottenbrickor.