Till innehållet
Allmänt

Metoden Kraftfamiljer stöder föräldraskapet

Verksamhetsmodellen Kraftfamiljer har under november tagits i bruk vid rådgivningarna i Österbottens välfärdsområde. Avsikten är att erbjuda föräldrarna verktyg så att de kan hantera beteendemässiga utmaningar hos barnen.

Verksamhetsmodellen Kraftfamiljer har utvecklats för att tidigt känna igen beteendeproblematik hos barn under skolåldern. Kraftfamiljer är utvecklat för att identifiera och stöda de familjer som kan ha nytta av handledning i metoder som stöder ett positivt föräldraskap. Handledning i programmet Kraftfamiljer sker i en digital vårdmiljö via webben eller telefonen så att man kan delta hemifrån.

För att identifiera familjerna används ett frågeformulär som föräldrarna fyller i inför fyraårskontrollen vid barnrådgivningen.

– En inbjudan till eller deltagande i programmet betyder inte att barnet har en beteendestörning, utan avsikten med programmet är att förebygga, säger Sanna Autio, projektarbetare i familjecenterprojektet.

Österbottens familjecenterprojekt har i samarbete med Åbo universitets barnpsykiatriska forskningscenter koordinerat implementeringen i Österbotten och familjecenterprojektet har informerat rådgivningarnas personal om metoden.

Metoden Kraftfamiljer är utvecklad vid Åbo universitets barnpsykiatriska forskningscenter.

Metoden Kraftfamiljer är i användning på många platser i Finland, bland annat i Södra Savolax och Mellersta Österbottens samkommuner samt i Esbo, Nådendal och Tammerfors. Det finns starka forskningsbelägg för att metoden är effektiv, eftersom de familjer som fick behandling använde nästan hälften mindre hälsotjänster än jämförelsegruppen.

– Genom den här metoden kan familjer snabbt erbjudas hjälp. Och det bästa är att handledningen kan ordnas till och med i familjens hem om situationen så kräver, konstaterar Autio.