Till innehållet
Utveckling

Med nya metoder kan professionella ge ungdomar hjälp i tid

Professionella som arbetar med barn och unga i Österbottens välfärdsområde utbildas aktivt i att använda nya metoder. För att behandla psykiska problem bland unga finns nytillkomna metoder som har visat sig vara effektiva och som nu ska används så mycket som möjligt i skolmiljön.

I en del av skolorna i Österbottens välfärdsområde används IPC-metoden för unga i åldern 13–18 år, som lider av lindrig eller medelsvår depression. Med hjälp av metoden kan ett ingripande i den ungas depressionssymtom göras så snabbt som möjligt, vilket i sin tur påskyndar återhämtningsprocessen.

IPC, som står för interpersonal counselling (interpersonell handledning), har sitt ursprung i interpersonell psykoterapi och är en evidensbaserad interventionsmetod. Den förebyggande metoden är väl lämpad för unga som på grund av livsförändringar och relationer visar symtom på humörstörningar.

Veronica Eklund arbetar som hälsovårdare vid svenska högstadiet och gymnasiet i Korsholm, vilket innebär att eleverna hon träffar är allt mellan sjundeklassare till avgångselever i gymnasiet. Hannele Ruutikainen är kurator både för Keskuskoulu i Korsholm och för Kuperkeikka förskola. I sitt arbete möter hon elever ända från förskolan till nionde klassen. Både Eklund och Ruutikainen använder sig av IPC i sitt arbete.

Det som från början fick Eklund och Ruutikainen att utbilda sig i metoden var ett intresse av att utveckla det egna arbetet samt kollegornas erfarenheter av metoden. Genom strukturerade metoder kan den unga få hjälp vid rätt tidpunkt, och långa kötider kan förhindras. Den unga behöver inte heller nödvändigtvis sättas i kö till andra tjänster.

Ett problem åt gången löses

Ruutikainen berättar att man genom metoden får hjälp med att formulera den fråga som ska behandlas och att hålla sig till det valda temat.

– Det är ofta så att många saker i en ung människas liv kan kännas tunga, och med hjälp av metoden kan man identifiera de frågor som mest kan förbättra välbefinnandet och som man kan arbeta med. Det underlättar också för arbetstagaren, då inte alla problem som den unga har behöver lösas på en gång, utan den mest centrala frågan kan väljas ut, berättar Ruutikainen.

Ruutikainen och Eklund upplever att eleverna har haft nytta av metoden. De har velat delta i IPC-sessionerna och det har väckt intresse.

– Med hjälp av metoden syns snabbt positiva effekter i elevens vardag och mående. Ju mer man använder metoden desto lättare lär man sig att se vilka elever med lindriga symtom som kan ha nytta av metoden, berättar Eklund.

– Samtidigt som den unga övar sig på att jobba med problem i det egna livet, lär sig kuratorn nya saker som IPC-handledare, fortsätter Ruutikainen.

IPC-metoden har visat sig vara ett särskilt användbart verktyg just inom skolvärlden.

– I tonåren låser sig relationerna lätt och humöret sviktar. Det är då bra att stöd finns nära och lättillgängligt. I en ung människas liv är därför skolan den perfekta platsen, eftersom man är där nästan dagligen, säger Ruutikainen.

Eklund konstaterar att utbildningen i IPC överträffade hennes förväntningar och att en bra och regelbunden handledning i att använda metoden stöder arbetet. Båda två uppmuntrar sina kollegor till att utbilda sig i användningen av det nya verktyget.

Utbildningarna för professionella fortsätter till hösten

Det psykosociala projektet inom projekthelheten Framtidens social och hälsocentral ansvarar för metodutbildningarna i Österbottens välfärdsområde. Utbildningarna koordineras av metodkoordinator Mira Kolehmainen.

– Vi siktar på att starta nästa IPC-utbildning i slutet av det här året, säger Kolehmainen.

– Via projektet ger vi också utbildning i IPT-N som är ett lite längre och mer terapeutiskt arbetssätt avsett för ungdomsstationer, specialsjukvården och psykosociala center. Med den metoden kan vi ge vård till unga med svårare depressionssymtom, berättar Kolehmainen.

Utbildningar i korttidsintervention vid ångest har börjat i juni och nya utbildningar planeras ännu för detta åt. En ny Cool Kids-utbildning börjar i september. Cool Kids är ett behandlingsprogram för barn och unga som lider av ångest.

Under hösten ordnas även utbildningar i interventionsnavigatorn och assisterad egenvård.

– Terapinavigatorn för vuxna och användningen av assisterad egenvård har fått bra respons även här i Österbotten, säger Kolehmainen nöjt.