Till innehållet
Allmänt

Ladda och använd dina apparater tryggt och säkert – expertens tips för en trygg vardag

Mannen vid elcykel tar bort batteriet.
Hur många elapparater finns det i ditt hem? Hur många av dem är batteridrivna? Var förvarar och laddar du dina batteridrivna apparater?

Säkerhetskommunikationssakkunnig Tanja Nyqvist utbildar personer i alla åldrar i räddningskunskaper och vardagssäkerhet, och uppmanar alltid sina åhörare att tänka på exempel i den egna vardagen.

– Lyckligtvis är det inte många som med avsikt tänder bränder, men ingen av oss är ofelbar. När vi styr och ställer i vardagen så kommer vi inte alltid ihåg att tänka på riskerna, säger Nyqvist.

Nästan alla har en mobil i sin ficka, men även elsparkcyklar och elcyklar blir allt vanligare. När de används och laddas omsorgsfullt och enligt anvisningarna är de trygga och säkra, men el- och batteridrivna apparater är alltid förknippade med en risk.

Om ett batteri börjar brinna så brinner det explosionsartat och lågorna slår ut åt sidan och uppåt, vilket gör att branden snabbt också kan sprida sig.

En batteribrand släcks genom nedkylning. Om exempelvis mobilens eller elsparkcykelns batteri börjar brinna borde hela apparaten eller åtminstone apparatens batteri dränkas i vatten. Och det är därför det är så svårt att släcka brinnande elbilar, eftersom det är svårt att kyla ner batteriet ännu mindre att sänka det i vatten.

– Rökgaser som uppstår i samband med batteribränder är livsfarliga, därför är det viktigt att snabbt avlägsna sig från brandplatsen, säger Nyqvist.

När vi styr och ställer i vardagen så kommer vi inte alltid ihåg att tänka på riskerna, påminner säkerhetskommunikationssakkunnig Tanja Nyqvist

Ladda tryggt och säkert

Nyqvist rekommenderar att exempelvis elsparkcykelns eller elcykelns batteri ska laddas på ett obrännbart underlag. Samtidigt borde man se till att batteriet ligger tillräckligt långt ifrån brinnande material.

– När man funderar över var man borde förvara batteriet är det också viktigt att fundera över var en eventuell brand inte kan sprida sig.

Samma gäller visserligen också mobiler och datorer.

– Många laddar sin telefon bredvid sängen eller till och med på sängen, vilket också har lett till bränder. Under inga omständigheter ska man ladda sina apparater över natten.

När man inte längre använder laddaren borde sladden dras ur vägguttaget. En sladd som ligger på golvet eller på bordet och som är kopplad till vägguttaget utgör en risk för t.ex. sällskapsdjur och små barn.

Skydda batteriet mot stötar

Nyqvist vet att många vill ta in sin dyra elcykel eller elsparkcykel i säkert förvar över natten. Men om den läggs under klädställningen i tamburen utgör den en risk – för om den börjar brinna så kan de som bor i bostaden inte ta sig ut ur bostaden.

– Det är inte länge sedan en elsparkcykel började brinna i en lägenhet i ett flervåningshus. Lyckligtvis fick ägaren ut batteriet ur sitt rum och sin bostad, och branden spreds inte.

Nyqvist känner också till ett fall där en mobil började brinna i byxfickan. Telefonen och telefonens batteri hade slagit ihop med nycklarna i samma ficka. Trots att sannolikheten för att en brand ska uppstå är liten så finns det alltid en risk.

– Förrän personen hade fått av sig byxorna hade hen redan fått verkligen svåra brännskador.

På liknande sätt kan en ryggsäck eller en handväska med papper, termosflaska eller dryckesflaska, nycklar, kosmetika, dator och telefon skapa en cocktail som med dålig tur kan fatta eld vid en lämplig törn. Med hjälp av ordentliga skyddsskal och egna skyddspåsar kan man förlänga förutom föremålens livslängd men även förbättra säkerheten i vardagen.

Tanja Nyqvists tips för ett säkert hem

Ett prydligt kök är ett säkert kök
”Hälften av byggnadsbränderna orsakas av människor. Den vanligaste antändningsorsaken hittas i köket, spisen eller i dess omedelbara närhet. Fett som samlats i spisens springor eller i spisfläkten kan börja brinna, liksom föremål som placerats för nära eller till och med på spisen.”

Koppla ur säkringen när bastun inte används
”Om du har en bastu som är full med saker så koppla ur säkringen. För då kan lekande barn, sällskapsdjur eller föremål som flyttas i bastun inte av misstag slå på bastuugnen och orsaka en brand.

Testa brandvarnaren en gång per månad
”En brandvarnare är en teknisk anordning, vars funktionsduglighet blir sämre med tiden. Investera i en ny varnare i tid. I säkerhets- och kemikalieverkets tester har man kommit fram till att även om testljudet fortfarande hördes så reagerade en del apparater längre inte på rök.”

Se till att din utrustning för första släckning och första hjälpen finns lättillgänglig
”Brandfilten och handbrandsläckaren ska inte förvaras i ett skåp där man sedan måste söka efter den i en nödsituation. Se till att alla i bostaden vet var släckningsutrustningen och utrustningen för första hjälpen finns och också kan använda dem.”

Placera ljus alltid på ett obrännbart underlag
”På vintern och i mörkret tänder många uteljus. De, liksom andra ljus, ska alltid läggas på ett obrännbart underlag. Ledljus är ett tryggare alternativ.”

Se till att utrymningsvägarna är fria
”Om det börjar brinna måste man snabbt kunna ta sig ut ur bostaden. Se till att det inte finns några saker framför terassdörren eller fönstret som ligger ovanför brandstegen, och att handtag som behövs för att öppna fönstret eller dörren finns på plats.”