Till innehållet
Allmänt

Kamratstöd och föräldrakvällar står på programmet för Familjecentret i vår

Under våren ordnar Familjecenternätverket i Österbottens välfärdsområde olika typer av kamratstödsgrupper och träffar för barn, unga och familjer.

Familjecentrets tjänster är lågtröskelverksamheter, som var och en är välkommen att delta i precis som man är.

– Den här våren ordnas speciellt för föräldrar kamratstödsgrupper och föräldrakvällar. En av Familjecentrets uppgifter är att ge stöd i föräldraskapet, och med hjälp av kamratstöd kan man till exempel få goda tips om hur man får vardagen i den egna familjen att bli smidigare, berättar projektarbetare Sanna Autio.

Just nu pågår en svenskspråkig kamratstödsgrupp för föräldrar till 11–15-åriga barn med ADHD. Kamratstödsgruppen ordas i samarbete med Barnavårdsföreningen.

I mars har också en diskussionsgrupp för nyblivna föräldrar startat.

– I gruppen introduceras föräldraskapet genom olika teman och genom vardagen med bebisen. Gruppen är svenskspråkig, men även finskspråkiga är välkomna att delta, berättar Autio.

Under april erbjuds i nätverket bland annat kamratstöd för familjer som genomgår en skilsmässa.

Familjecentret är inte en enskild plats, utan ett nätverk av aktörer som utvecklar servicen tillsammans med barnfamiljerna, yrkesverksamma, organisationerna och församlingarna i regionen. Familjecentret ingår i projektet Framtidens social- och hälsocentral.

På Familjecentrets webbsida finns tips om kostnadsfria grupper och evenemang som ordnas av olika samarbetsparter.