Till innehållet
Allmänt

H-husets invigningsfest firades i slutet av september

Hans Frantz, Gösta Willman, Marina Kinnunen

På fredag den 23 september var det medias och förtroendevaldas tur att bekanta sig med det nya H-huset. Invigningen av huset firades med musik och festtal. Samtidigt offentliggjordes Vasa sjukvårdsdistrikts historik. Festtalen hölls av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Anna-Maja Henriksson

I sitt festtal lyfte justitieminister Henriksson fram bland annat sin oro för krisen inom hälso- och sjukvården och drog till minnes lokala framgångar.

— Vårt samarbete bar frukt och Vasa centralsjukhus fick sin omfattande dygnet runt jour.  Det var och är fortfarande en stor sak. Dessutom fick Vasa ett patient- och klientsäkerhetscentrum. Under de senaste åren har vi gått från kris till kris. Osäkerhet, ångest, ensamhet, oro och kanske till och med en desperation för framtiden är några av de känslor som människorna känt under de senaste åren. Ingen får lämnas ensam, och alla måste få den hjälp och det stöd som de behöver, sade Henriksson.

Jag gratulerar er varmt till det fina nybygget, jag hoppas att personal och kunder trivs i lokalerna.

Anna-Maja Henriksson
Vid evenemanget presenterades också Vasas sjukvårdsdistrikts historia skriven av docent Henry Nygård, Ph.D.. ”Kampen om vården” berättar Österbottens perspektiv på den nationella social- och hälsovårdsreformen.
Henry Nygård
Olle Gull
Ninja Jakobsson och Mari Renvall framförde vacker violin- och pianomusik vid evenemanget.

Byggnaden är ett spektakulärt resultat av alliansens arbete. Kilometer med kablar löper under ytorna. Tack också till de som har installerat alla dessa kablar.

Mikael Snellman
YIT regionchef Mikael Snellman tackade parterna i Bothnia High 5-alliansen för ett gott samarbete.

Avslutningsorden uttalades av samkommunens fullmäktigeordförande Gösta Willman.

– Vi byggde vid rätt tidpunkt. De senaste 15 åren har varit en ständig kapplöpning med sjuka byggnader. Ett stort tack till personalen för att ni har stått ut! Vi är nu på definitivt på bättre sidan, fastän vi fortfarande har problemfastigheter. Fastigheter och sängar är viktiga, men vi har ingen nytta av dem ifall vi inte har vårdande händer. Låt oss hoppas att förnuftet vinner och att vi snabbt får ett avtal till stånd och en rättvis lön åt vårdpersonalen, kontaterade Willman.