Till innehållet
Allmänt

Vasa centralsjukhus nya sjukhusbyggnad H-huset har tagits emot

H talo Hietalahdessa H huset i Sandviken.
Alliansen Bothnia High 5 har nu slutfört H-husets byggfas. Alliansparterna överlät sjukhusbyggnaden till representanterna för samkommunen Österbottens välfärdsområde måndagen 22.8.2022. Alliansen slutför ännu en del mindre arbeten på området och i byggnaden.

H-husets alliansavtal undertecknades 22.12.2017. H-huset planerades och byggdes på Vasa centralsjukhus område som det första alliansprojektet i Österbotten under åren 2018–2022. Vid sidan av planeringen gjordes också omfattande ändringar av infrastrukturen på området för den kommande byggnaden.

I projektet spelade också informationsmodelleringen en mycket central roll. Den utnyttjades under hela produktionskedjan, alltså från planeringen till själva byggandet, även med tanke på underhållet av byggnaden. Med hjälp av informationsmodellen kunde sjukhusbyggnaden passas in i den befintliga byggnadsmiljön.

3.6.2019 undertecknades alliansavtalet för genomförandefasen, varefter det egentliga byggandet tog vid. Vid sidan av byggandet fortsatte planeringsarbetet och planerna preciserades bland annat när anskaffningen av utrustning framskred. Genomförandefasen inkluderar en fem år lång efteransvarstid, som började när överlåtelsegranskningen godkändes. H-huset färdigställdes enligt tidsplanen och målkostnaden.

Ibruktagandet av utrymmena förbereds

H-huset förenar specialsjukvårds-, primärvårds- och socialvårdstjänster under samma tak. Användarvänligheten har stått i fokus under planeringen av byggnaden. H-huset är en smart sjukhusbyggnad med modern sjukhusteknologi och högklassiga utrymmeslösningar. Kunden får mångsidiga tjänster effektivt och flexibelt på samma ställe.

Nu när byggnaden är klar börjar Österbottens välfärdsområde förbereda ibruktagandet av utrymmena för personalen och patienterna. I utrymmena finns bland annat en stor mängd ny teknik, som personalen skolas i att använda. Till H-huset flyttar hundratals medarbetare inom Österbottens välfärdsområde. Det tar också tid att förse utrymmena med utrustning och fylla lagren. Därför får man ännu inte fritt besöka byggnaden. Sjukhusbyggnaden är planerad att tas i bruk i slutet av 2022.

Planeringen och byggandet av H-huset vid Vasa centralsjukhus sköts av projektalliansen Bothnia High 5. Bothnia High 5 består av YIT, Ramboll Finland, Granlund Pohjanmaa, Raami Arkkitehdit och Arkkitehdit Kontukoski samt Vasa sjukvårdsdistrikt (sedan 1.1.2022 samkommunen Österbottens välfärdsområde).

Läs till näst: