Till innehållet
Allmänt

Föräldrar och unga i Österbotten kan nu få hjälp med vardagsproblem och vardagsorken genom videor

Perheen äiti ja isä riitelee. Poika katsoo vanhempiaan ja tyttö istuu maassa pää käsissään.
Mår du dåligt? Är du som förälder eller ung bekymrad för parförhållandet eller för andra mänskliga relationer? Upplever du att du ensam med ditt problem? Vi i välfärdsområdet har nu börjat testa en ny tjänst för föräldrar på adressen enjaksa.fi och för unga på adressen normaali.fi. På de här sidorna vidarebefordras du via test till hjälpande videor som får dig att se att du inte är ensam med ditt problem.

Videorna erbjuder i form av berättelser kamratstöd och information bland annat om psykiska problem och andra problem i livet. Videorna är riktade till i synnerhet föräldrar och unga.

När du som förälder kommer in på webbplatsen enjaksa.fi får du först göra ett orostest för att tjänsten ska kunna erbjuda dig videor som lämpar sig just för din situation. Även webbplatsen normaali.fi som är till för unga fungerar på samma sätt. Tanken är att videorna ska erbjuda konkreta sätt att lösa de egna problemen.

– På den nya tjänsten som fungerar som en hjälpkanal för föräldrar och unga kan man med låg tröskel söka hjälp i större och mindre problem. Det finns rikligt med olika videor som kan vara till hjälp i början. Hjälpen erbjuds på webben där en stor del av målgruppen också annars vistas mycket, beskriver koordinator Nina Herrgård.

Målet är att lansera en chattjänst

Vuxna och unga har många bekymmer som de i början vill försöka lösa själva. Sextioåtta procent av de unga som söker hjälp på webben upplever att ingen erbjuder dem någon hjälp när de har bekymmer. Med hjälp av tjänsten kan den här upplevelsen sänkas till sjutton procent. Det här resultatet baserar sig på de uppgifter som man fått i de andra välfärdsområden som redan använder sig av denna tjänst. Tjänsten har stegvis från och med juli 2023 tagits i bruk även i Österbotten.

Målet är att kunna lansera en chattjänst i slutet av år 2023 där invånarna i välfärdsområdet ska kunna diskutera med yrkesutbildade personer. Mer information om tjänsten publiceras senare. Videorna är för tillfället på finska, men är textade till svenska. I höst ska man också skapa svenskspråkiga videor.

Utvecklingsarbetet som bedrivs inom ramen för programmet för hållbar tillväxt finansieras av EU. Läs mer här.

Tjänsten kommer att testas till slutet av år 2024.

Euroopan unionin rahoittama -logo.