Till innehållet
Utveckling

Prima Botnia utvecklar tillgången till missbruks- och mentalvårdstjänster

Projektet Prima Botnia utvecklar i samarbete med tjänsteleverantörerna missbruks- och mentalvårdstjänsterna på primärnivå. Avsikten är att förbättra tillgången och tillgängligheten till tjänsterna i Österbottens välfärdsområde, samt att säkerställa att tjänsterna är likvärdiga för alla invånare i regionen.

Mentalvårds- och missbrukartjänster som är rätt riktade och tillgängliga fungerar som grundpelare för befolkningens välmående. Utredningar visar att det i Österbottens välfärdsområde har blivit svårare att få komma till missbruks- och mentalvårdstjänsterna, samt att behovet av missbrukartjänster bland barn, unga och familjer har växt i regionen.

– Den första kontakten med tjänsterna sker ofta då situationen med missbruk och psykiska problem redan har hunnit eskalera. Användningen av tjänsterna inom specialsjukvården är stor och vårdköerna har växt, berättar projektchef Mari Viljamaa.

Coronapandemin har bidragit till att människornas psykiska illamående har ökat och därmed har behovet av service och hjälp också ökat.

Målet är en snabbare tillgång till tjänsterna

Syftet med projektet är att hjälpa Österbottens välfärdsområde utveckla en verksamhetsmodell så att det blir lättar att få tillgång till tjänsterna och att tillgängligheten förbättras samt att utbudet blir större.

Välfärdsområdets tjänster bör vara likvärdiga för invånarna i alla kommuner.

– Den nuvarande verksamhetsmodellen utvecklas och samtidigt utökas den med digitala tjänster, vilka fungerar som ett komplement till de traditionella fysiska tjänsterna. Allt utvecklingsarbete görs i samarbete med ledningen och personalen inom området i fråga.

Utvecklingsarbetet har inletts med en omfattande kartläggning av nuläget för alla mentalvårds- och missbrukartjänster som finns i välfärdsområdet. Genom kartläggningen ska de största utmaningarna i dagsläget identifieras, så att utvecklingsarbetet kan riktas in på dem.

I utvecklingsarbetet beaktas organisationernas och läroanstalternas potential gällande att stöda kommuninvånarnas psykiska välmående.

­– Samarbetet med organisationerna har redan påbörjats konkret genom en föreläsningsserie som ordnas tillsammans med Österbottens föreningar. Föreläsningsserien inleds den 20 mars med temat ”Skam kan göra det svårt att söka hjälp” och den är ämnad både för invånare och för professionella, berätta Viljamaa.

Föreläsningarnas teman är fokuserade på utmaningarna kring missbruk och psykisk hälsa, och erfarenhetsexperter fungerar som föreläsare. Tanken är att välfärdsområdets verksamhet bättre än tidigare ska ta till vara erfarenhetsexperternas kunskap.

Under projekttiden är det meningen att hitta sätt på vilka mer kvalitativa tjänster kan erbjudas välfärdsområdets invånare, samtidigt som tillgången till tjänsterna blir snabbare.