Till innehållet

För att ge studerande på praktik de färdigheter som krävs för att kunna jobba inom hemvården har man inom Österbottens välfärdsområde utformat en verksamhetsmodell för undervisningshemvård. Målet med verksamhetsmodellen är att vårdstuderande skall få träna på kommunikations- och samarbetskunskaper, arbeta i team och ta mer plats i klientmötet hos klienter. Detta skall i sin tur göra övergången från studier till arbete inom hemvården smidigare för studerande.

Verksamhetsmodellen står på tre ben:

  • Interprofessionell utbildning – Studerande från olika yrkesgrupper får genom veckovis studerandepalavermöjlighet till att dela kunskap medvarandra och lära sig om varandras yrkesrollerunder praktikperioden. Även diskussion med personal i andra yrkesgrupper bidrar till din interprofessionella utbildning.
  • Lär-par – Studerande får möjlighet att arbeta i par med annan studerande från samma yrkesgrupp under praktikperioden för att lära sig av varandra och med varandra. Under din andra praktikvecka paras du ihop med en annan studerande från samma blivande yrkesgrupp och ni får därefter handledning parvis.
  • Virtuell handledning – Studerande får i par möjlighet att göra egna klientbesök hos klienter genom virtuell handledning av handledaren. Virtuella handledningen sker via OivaHealth tjänster. Just nu används verksamhetsmodellen aktivt i Hemvården i Vasa. Verksamhetsmodellen planeras till både norra delar och södra delar av Österbottens välfärdsområde också.

I den här videon kan du se hur en praktikperiod inom undervisningshemvården ser ut: