Till innehållet

Social- och hälsovårdstuderande

Österbottens välfärdsområde ordnar social- och primärhälsovård samt specialsjukvård inom sitt område, från Kristinestad i söder till Kronoby i norr. Till välfärdsområdet hör ca 400 enheter/avdelningar som erbjuder olika praktikplatser. Verksamheten baserar sig på ett mångprofessionellt samarbete där kunden och patienten står i centrum. Den tvåspråkiga arbetskulturen är djupt rotad inom vår organisation.

Praktikperioderna för studerande förverkligas i samarbete med universitet/högskolor, yrkeshögskolor och yrkesutbildande läroanstalter. För att vi …

Under praktikperiodens gång  Redan innan praktikperioden inleds utses en namngiven handledare för studerande alternativt flera …

För att ge studerande på praktik de färdigheter som krävs för att kunna jobba inom hemvården har man inom Österbottens välfärdsområde utformat en verksamhetsmodell för undervisningshemvård.