Till innehållet

Praktikperioderna för studerande förverkligas i samarbete med universitet/högskolor, yrkeshögskolor och yrkesutbildande läroanstalter.

För att vi ska få information om platsönskemålen för praktikperioderna, krävs aktivitet från utbildningsenhterna. Andra stadiets läroinrättningar ska meddela oss sina platsönskemål inför höstterminen inom mellersta och södra delen av vårt område senast inom utgången av februari.  Motsvarande information gällande vårterminens önskemål om praktikplatser ska inlämnas före utgången av september. Norra delens praktikplatsönskemål ska vara inlämnade inom april månad för höstterminens del och inom oktober månad för vårterminen.  

Gällande universitetens praktikplatser görs en överenskommelse mellan universitetet och enheten, alternativt kan universitetet kontakta våra studerandekoordinatorer. De som kommit överens om praktikplats med enheterna, får en bekräftelse om praktikplatsen redan i det skede då avtalet upprättas. När valet av praktikanter är gjort, ska den studerande sända sina uppgifter till enhetens chef.  

Studerande vid yrkeshögskolor reserverar sin praktikplats självständigt, huvudsakligen via det digitala praktikplatsbokningssystemet Jobiili. Ifall din yrkeshögskola eller din utbildningsområde inte finns inom Jobiili, ska du komma överens om praktiken med våra studerandekoordinatorer. De som reserverat sin praktikplats via Jobiili får en bekräftelse två veckor innan praktikperioden. Den studerande ska fylla i sina uppgifter i Jobiili, så att enhetens chef får tillgång till praktikantens uppgifter direkt från bokningssystemet.

I fråga om de yrkesutbildande läroanstalternas praktikplatser görs i allmänhet en överenskommelse mellan läroanstalterna och våra studerandekoordinatorer.  De som kommit överens med enheterna om praktikplatser, får en bekräftelse på praktikplatsen redan i det skedet när avtalet upprättas. När praktikantvalet är gjort, ska den studerande sända sina uppgifter till enhetens chef.

Chef matar in den studerandes uppgifter i vårt system, och efter det får den studerande tillgång till introduktionsmaterialet och kan bekanta sig med vår verksamhet och vår praxis redan på förhand.

Eventuella ändringar i redan överenskomna praktikperioder ska göras senast en vecka före praktikperioden inleds. Ändringarna meddelas skriftligen till enhetens förperson. Ifall det från välfärdsområdets sida inträffar förändringar i gällande praktikperioden, meddelas detta genom förpersonen direkt till läroinrättningen.  

Sosionomstuderande
Pauliina Taipalus
pauliina.taipalus@ovph.fi
040 353 3419

Sosialarbetarstuderande
Maria Lindvall
maria.lindvall@ovph.fi
040 665 2237

Hälsovårdstuderande opiskelijat
Susanne Salmela
susanne.salmela@ovph.fi
044 323 2402

Ann-Christin Finnilä
ann-christin.finnila@ovph.fi
050 434 3836