Till innehållet

Under praktikperiodens gång 

Redan innan praktikperioden inleds utses en namngiven handledare för studerande alternativt flera handledare. Handledaren ansvarar för den praktiska introduktionen och för att målsättningarna för praktikperioden uppfylls. 

Målsättningen med handledning är att stöda studerandes inlärning samt bidra till den studerandes yrkesmässiga utveckling och tillväxt.

Efter praktikperioden  

Vi önskar att du efter praktikperioden svarar på vår feedback-enkät (CLES). Utgående från svaren i enkäten kan vi utveckla studerandehandledningen inom vår organsation. Svaren används även som basdata inom nationella jämförelser. 

 

Vill du fortsätta att jobba som inhoppare? Ta ibruk Sotender -arbetspass applikation!

Letar du efter ett ämne för ditt slutarbete? Kontakta vår forskningsenhet.