Till innehållet

Tjänster och service som ges hem

Här hittar du information om de olika tjänsterna som ges hem.

Hemvården hjälper och handleder i de funktioner personen själv inte klarar av eller i vilka hen inte får hjälp med av t.ex. de anhöriga eller närstående. Målet är att klienten kunde bo tryggt i det egna hemmet så länge som möjligt.

Med hjälp av Alvar-bildtelefontjänsten får många av hemvårdens och Seniorcentrets klienter hemvårdsservice, rekreationsverksamhet, socialt liv och verksamhet som främjar funktionsförmågan och rehabilitering. Tjänsten erbjuds endast klienter inom Vasas, Korsholms och Laihelas områden i nuläget. Alvar-tjänsten kommer att utvidgas och erbjudas även i Jakobstad och Kristinestad under hösten 2023.

Hemvårdens stödtjänster är tjänster som stöder klientens möjligheter att klara vardagen.