Till innehållet

I Silmuhemmet strävar man efter att minska på rusmedelsanvändningen eller efter att uppnå rusmedelsfrihet. Arbetet utförs med rehabiliterande arbetsmetoder med hänsyn till den individuella funktionsförmågan. I enhetens verksamhet vill man: 

  • möta klienten på ett övergripande sätt, med hänsyn till de psykiska, fysiska och sociala aspekterna 
  • motivera klienten att minska på rusmedelsanvändningen, vara nykter och sköta sin egen hälsa 
  • upprätthålla trygga, trivsamma och hemlika förhållanden 
  • stöda klienten i riktning mot att klara sig själv, med hänsyn till klientens individuella funktionsförmåga. 
  • uppmuntra klienten att ta del av den sociala gemenskapen, kamratstödsgrupper, positiva människorelationer samt aktiviteter (hobbyverksamhet) 
  • respektera klientens självbestämmanderätt 
  • ha ett tätt samarbete med andra aktörer (t.ex. socialt arbete för vuxna, missbrukarcentret, hälsovårdscentraler, VCS, FPA, apoteket)

Kontaktinformation

Ledande handledare Tarja Koski, Tfn 040 688 5531 

Serviceenhetschef Sinikka Keto Tfn 0400 866 789

Adress

Silmuhemmet, Dammbrunnsvägen 6, 65100 Vasa