Till innehållet

Grevenshem erbjuder effektiverad boendeservice och psykosocialt stöd till klienter inom mental- och missbrukarrehabilitering. Verksamhetens målsättning är att erbjuda den boende ett innehållsrikt och stimulerande liv, där de individuella resurserna beaktas.

Vi erbjuder ett tryggt boende i hemlika förhållanden. Alla har ett eget rum. Vi respekterar klientens självbestämmanderätt och ger stöd och handledning i vardagen. Vård- och serviceplanen uppdateras en gång i året eller vid behov.

Samarbete görs med såväl social- och hälsovården som andra aktörer. Personal finns på plats dygnet runt.

Kontaktuppgifter

Järnvägsgatan 1, 64100 Kristinestad

Kontaktuppgifter

Personal finns på plats dygnet runt.
Vårdarkansli

Ledande instruktör, vardagar kl 7-16

Läkemedelsansvarig Josefine Stenlund

Säkerhets- och kvalitetsansvarig Teresia Åstrand

Apparatansvarig Tiina Länsimäki

Hygienansvarig Kirsi Maunula