Till innehållet

Grevenshem erbjuder effektiverad boendeservice och psykosocialt stöd till klienter inom mental- och missbrukarrehabilitering. Verksamhetens målsättning är att erbjuda den boende ett innehållsrikt och stimulerande liv, där de individuella resurserna beaktas.

Vi erbjuder ett tryggt boende i hemlika förhållanden. Alla har ett eget rum. Vi respekterar klientens självbestämmanderätt och ger stöd och handledning i vardagen. Vård- och serviceplanen uppdateras en gång i året eller vid behov.

Samarbete görs med såväl social- och hälsovården som andra aktörer. Personal finns på plats dygnet runt.

Kontaktuppgifter

Vårdarkansli 044 780 0468

Ledande instruktör 040 625 5792, vardagar kl. 7-16

Läkemedelsansvarig Josefine Stenlund 044 780 0468

Säkerhets- och kvalitetsansvarig Teresia Åstrand 044 780 0468

Apparatansvarig Tiina Länsimäki 044 780 0468

Hygienansvarig Kirsi Maunula 044 780 0468

Adress

Grevenshem

Köpmansgatan 10, 64100 Kristinestad