Till innehållet

Bäckvägens service enhet erbjuder boendeservice för personer som är i behov av psykosocialt stöd med omsorg dygnet runt erbjuds plats i gruppboendet där personal finns under dygnets alla timmar. 

Hyresgästerna i radhusen erbjuds planerade hembesök och har möjlighet att ta del av den social samvaro och matservicen i gruppboendet.

Målsättningen med verksamheten är att klienten skall uppnå ett så självständigt liv som möjligt med delaktighet i samhället. 

Individuell vård- och serviceplan görs upp tillsammans med klienten, med beaktande av klientens fysiska, psykiska och sociala situation.  

Vård- och serviceplanen följs upp och utvärderas regelbundet. 

Samarbete görs med andra samarbetspartner inom social- och hälsovård.

Kontaktinformation

Bäckvägen 9 A 24, 64200 Närpes

Kontaktuppgifter

Bäckvägens service-enhet
Bäckvägens service-enhet

Serviceansvarig Madeleine Sjölund

Service enhetschef Sinikka Keto

Psykosociala enheten i Närpes
Psykosociala enheten i Närpes, måndag-fredag kl 8-16