Till innehållet

Bäckvägens service enhet erbjuder boendeservice för personer som är i behov av psykosocialt stöd med omsorg dygnet runt erbjuds plats i gruppboendet där personal finns under dygnets alla timmar. 

Hyresgästerna i radhusen erbjuds planerade hembesök och har möjlighet att ta del av den social samvaro och matservicen i gruppboendet.

Målsättningen med verksamheten är att klienten skall uppnå ett så självständigt liv som möjligt med delaktighet i samhället. 

Individuell vård- och serviceplan görs upp tillsammans med klienten, med beaktande av klientens fysiska, psykiska och sociala situation.  

Vård- och serviceplanen följs upp och utvärderas regelbundet. 

Samarbete görs med andra samarbetspartner inom social- och hälsovård.

Kontaktinformation

Bäckvägens service-enhet 040 1600620

Serviceansvarig Madeleine Sjölund Tel. 050 4099355

Service enhetschef Sinikka Keto Tel. 0400 866 789 

Psykosociala enheten i Närpes  06 2241831  måndag-fredag kl.8-16  

Adressinformation

Bäckvägen 9 A 24, 64200 Närpes