Till innehållet

Målet med verksamheten är att ge de boende en trygg miljö, där man genom olika stödåtgärder strävar efter att minska de skador som missbruket orsakar och förbättra livskvaliteten. Man stöder och hjälper klienterna att hitta lösningar på vardagliga utmaningar gällande bland annat hälsa, utkomst, boende och arbete.  

Personalen stöder klienten så att hen klarar av de dagliga hushållssysslorna och andra uppgifter som hör vardagen till. I Aaltohemmet vägleds klienten i riktning mot att klara sig själv. Detta görs med hänsyn till klientens individuella funktionsförmåga.

Syftet med verksamheten är att: 

  • möta klienten på ett övergripande sätt, med hänsyn till de psykiska, fysiska och sociala aspekterna 
  • motivera klienten att minska på rusmedelsanvändningen samt att vara målinriktad 
  • upprätthålla trygga, trivsamma och hemlika förhållanden 
  • uppmuntra den boende att delta i den sociala gemenskapen och kamratstödsgrupper 
  • stöda klienten i enlighet med en individuell plan för förverkligande 

Aaltohemmet har 9 klientplatser. Varje boende har en enrummare på 24 m2 med kokvrå samt toalett och dusch. Klienterna har hyreskontrakt.

Kontaktinformation

Fiskaregatan 13, 65100 Vasa

Kontaktuppgifter

Vårdarnas kansli

Serviceansvarig Pyry Björkbacka

Koordinerande serviceförman Sinikka Keto