Till innehållet

Utöver undersökning och vård av öron-, näs- och strupsjukdomar opereras tumörer i huvud- och halsregionen samt i sköldkörteln och bisköldkörteln. Största delen av operationerna görs dagkirurgiskt. Mindre kirurgiska ingrepp görs polikliniskt. Till verksamheten hör även hyposensibilisering/allergivaccination åt vuxna patienter. 

Foniater (specialläkare inom tal och- röstrubbningar) har mottagning ungefär en gång i månaden.

Patienter med akut remiss tas emot under poliklinikens öppethållningstider, övriga tider till akuten. 

Till polikliniken för öron-, näs- och strupsjukdomar kommer man med remiss från hälsovårdsläkare, privatläkare eller arbetsplatsläkare. På basen av remissen gör enhetens läkare en bedömning av vårdbehovet. Vi informerar patienten om mottagningstid eller beräknad väntetid.

Kontaktuppgifter

Polikliniken för öron-, näs- och strupsjukdomar
Läge Vasa Centralsjukhus Sandviksgatan 2-4, 65100 Vasa A-flygel, 7. våning
Öppet vardagar kl 8.00-15.00

Telefontid vardagar kl 8.00-10.00, tel 06 213 1372

Fax 06 213 1378

Biträdande avdelningsskötare Ann-Catrine Finne, tel 06 213 1370

E-post: förnamn.efternamn@ovph.fi

Service:
Öronpolikliniken har verksamhet i Jakobstad en gång i veckan.

Kontaktuppgifter:

Telefontid vardagar klo 8.00-10.00, puh 06 213 1372

Osoite/Adressen:
Kållbyvägen 7  Jakobstad